ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa
Số ký hiệu văn bản 981/KH.UBND
Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày hiệu lực 23/08/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Tài liệu đính kèm ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-trong-viec-cuoi-viec-tang-gan-voi-viec-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-khu-dan-cu-van-hoa.pdf