ĐĂNG NHẬP  
image banner
Cụm thi đua số 3 tỉnh Nghệ An đánh giá kết quả hoạt động năm 2021
Chiều ngày 17/11, tại huyện Yên Thành, cụm thi đua số 3 của tỉnh Nghệ An gồm 6 huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn tổ chức họp đánh giá kết quả phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Về dự có ông Nguyễn Đức Thành – PCT UBMTTQ VN tỉnh Nghệ An; ông Vương Văn Khánh – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các huyện trong cụm.

 

Anh-tin-bai

Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Cụm trưởng cụm thi đua số 3 đánh giá kết quả nổi bật của các huyện năm 2021

 

Trong năm, các huyện đã ban hành kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN của từng địa phương. Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước: “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Đặc biệt các huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với mục tiêu tiêu kép phát triển trên các lĩnh vực. Về phát triển kinh tế, nổi bật có huyện Yên Thành tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%; Huyện Diễn Châu 8,7%; Huyện Nam Đàn  đạt 8,5%; Huyện Nghi Lộc đạt 7,1% .v.v.

 

Anh-tin-bai

Ông Vương Văn Khánh – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các thành phần tham dự cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng địa phương như: tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cán bộ, đơn vị chưa tốt; tình hình ANTT vẫn còn tiền ẩn.v.v. Đồng thời đóng góp ý kiến cho  mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 cho các huyện và phát động đăng ký thi đua năm 2022.    

 

Trung tâm VHTT&Truyền thông Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 6-5-2022
1