Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG YÊN THÀNH
Khái quát về quá trình hình thành địa lý, lịch sử, phát triển của huyện Yên Thành
Huyện Yên Thành, được thành lập tách ra từ huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu, từ năm Minh Mệnh thứ 18 (1837). Phủ Diễn Châu tức Châu Diễn, là một bộ phận của bộ Hoài Hoan, một trong 15 bộ của của nước Văn Lang thời vua Hùng Dựng nước. Dưới thời Bắc thuộc, Diễn Châu thuộc huyện Hàm Hoan đời Hán, quận cửu Đức đời Ngô, quận cửu Chân Đời Lương, quận Nhật Nam đời Tuỳ, châu nam Đức, Đức Châu rồi Hoan Châu, đời Đường. Năm Trịnh quán I (627) đời Đường, phía bắc Hoan Châu gọi là Diễn Châu. Tên Diễn Châu bắt đầu được gọi từ đó. Diễn Châu có lúc gọi là quận Long Tri gồm 7 huyện: Trung Nghĩa; Hoài Hoan; Long Tri; Tứ Nông; Võ lung; Võ Dung; và Võ Kim, trị sở đóng tại Quỳ Lăng (Lăng thành).
Điều kiện tự nhiên
Giới thiệu lịch sử huyện Yên Thành
Truyền thống văn hóa của nhân dân Yên Thành

Yên Thành là một vùng quê nông nghiệp trồng lúa nước, có truyền thống lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Suốt mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân nước ta nói chung và nhân dân huyện Yên Thành nói riêng vừa phải lao động sản xuất, vừa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương, đất nước. Điều đó đã tạo nên truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động ; kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu...

Người Yên Thành

Yên Thành đã từng nổi tiếng là vựa thóc “Nghệ - Yên Thành, Thanh – Nông Cống ”. Còn con người Yên Thành – cũng là con người xứ nghệ nhưng có màu sắc gì đậm nét? Xin mạnh dạn nêu ra đây mấy điều suy nghĩ, chắc là chưa đầy đủ, để góp lời bàn.

Nét riêng Yên Thành

Yên Thành không chỉ là huyện lúa mà còn là huyện di tích lịch sử nổi tiếng. Sự hiện diện đáng trân trọng của quá khứ khiến không ít người đặt câu hỏi, trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường, Yên Thành đang hoà nhập và vượt lên như thế nào.

Nội dung đang được cập nhật!
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu