Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Làng nghề Tây Yên xã Long Thành (07/06/2011 09:41 AM)

Đồng Tâm, UBND huyện Yên Thành, phòng công thương huyện, đã đào tạo nhiều lớp học đại trà và nâng cao, được bà con nông dân đồng tình và hưởng ứng, trải qua quỏ trỡnh phát triển mây tre đan đó trở  thành là một nghề sản xuất có thu nhập ổn định, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của người dân làng Tây Yên xó Long Thành.

Làng nghề Tây Yên thuộc xã Long Thành- Yên Thành- Tỉnh Nghệ An. Phía đông giáp xã Xuân Thành, phía Bắc giáp xóm Quang Trung và Phan Thanh xã Long Thành, phía tây giáp xã Trung Thành. Làng gồm có 102 hộ, số hộ làm nghề là 55 hộ, chiếm tỷ lệ 56%, số lao động tính đến năm 2010 có 165 lao động, trong đó có 64 lao động làm nghề mây tre đan.

Nghề mây tre đan đã du nhập vào địa phương từ năm 2006. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ- HĐND- UBND xã, các ban ngành đoàn thể cấp xã cựng với sự giúp đỡ của LMHTX tỉnh  Nghệ An, trung tâm khuyến công tỉnh, Cụng ty TNHH Đức Phong, trung tâm đào tạo nghề Đồng Tâm, UBND huyện Yên Thành, phòng công thương huyện, đã đào tạo nhiều lớp học đại trà và nâng cao, được bà con nông dân đồng tình và hưởng ứng, trải qua quỏ trỡnh phát triển mây tre đan đó trở  thành là một nghề sản xuất có thu nhập ổn định, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của người dân làng Tây Yên xó Long Thành.

Thực hiện NQ 06/NQ- TW ngày 08/8/2001 của BCH tỉnh uỷ, QĐ của BCH Đảng uỷ xã Long Thành khoá 23 về việc xây dựng và phát triển nghề TTCN giai đoạn 2005- 2010, cán bộ và nhân dân làng Tây Yên đó xem đây là một cơ hội để phát triển kinh tế, XĐGN. Với sự nỗ lực và quyết tõm cao, đồng tâm, đồng lũng của cả cỏn bộ và bà con làng Tây Yên đó từng bước phát triển và nhân rộng quy mô của làng nghề. Năm 2004 chỉ có 20 hộ gia đình tham gia sản xuất móc sợi xuất khẩu, thỡ từ năm 2006 đến năm 2010 đã có 55 hộ tham gia làm nghề mây tre đan xuất khẩu chiếm 56% so với tổng hộ của làng, Trị giá sản xuất theo nghề của làng nghề chiếm 47,6% so với tổng giá trị sản xuất của làng, chiếm 66% so với tổng thu nhập của làng. Nghề mây tre đan giờ không chỉ là nghề phụ kiếm thêm thu nhập mà trở thành nghề chính của làng, trở thành thương hiệu làng nghề mây tre đan Tây Yên.

Làng nghề Tây Yên làm mây tre đan xuất khẩu, được nhân dân tận dụng các nguyên liệu phế thải làm chất đốt cho gia đình, do đó không gây ảnh hưởng làm ô nhiễm đến môi trường, đảm bảo hợp vệ sinh, và đặc biệt phù hợp với mức đầu tư kinh phí hạn hẹp của người dân.

Kể từ khi thành lập nghề mây tre đan xuất khẩu đến nay, các lao động làng nghề luôn duy trì và phát triển tốt, đảm bảo thời gian từ 9- 10 tháng trở lên/năm đối với nghề mây tre đan xuất khẩu.

Làng nghề Tây Yên lấy công ty TNHH Đức Phong và trung tâm đào tạo nghề Đồng Tâm là nơi cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm.

Với những lợi ích về kinh tế mà nghề mây tre đan đem lại cho cuộc sống vốn kham khổ chỉ biết trông cậy vào ông trời mưa thuận gió hũa với hạt lỳa củ khoai, giờ người dân đó cú dược một nguồn thu ổn định, công việc làm thường xuyên đời sống được nâng lên, cho nờn làng nghề Tây Yên đã xác định nghề mây tre đan xuất khẩu là hướng đi đúng đắn nhất, là con đường làm giàu trong tương lai phía trước của mình.
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu