Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
YÊN THÀNH GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA (02/07/2015 04:09 PM)
Trong lịch sử hàng ngàn năm của nước ta, Yên Thành được biết đến là vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, hiếu học và khoa bảng. Từ thời Tiền Lê, thời Trần, nơi đây đã được chọn làm lị sở của Châu Diễn, đã có nhiều cuộc di dân, khai hoang về miền đất này, lập nên những hương ấp, xóm làng trù phú.

 Trải qua chiều dài lịch sử, nhân dân Yên Thành đã sáng tạo nên những di sản văn hóa đặc sắc, mang nhiều giá trị, bao gồm những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học được lưu truyền qua nhiều thế hệ vật thể và phi vật thể đặc sắc, mang nhiều giá trị. Đó là hệ thống di tích – danh thắng đậm đặc, những phong tục tập quán, những bài ca dao, những tác phẩm văn học và đặc biệt là những điệu hò, câu ví sâu lắng, ân tình đi sâu vào lòng người, là sự kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của nhiều thế hệ người dân trên vùng đất này. Giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa là việc làm không những tri ân các bậc tiền nhân đã dày công sáng tạo, giáo dục truyền thống văn hóa mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Nhận thức được vấn đề đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25 (nhiệm kỳ 2010 – 2015), ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta đã xây dựng và tổ chức quán triệt, thực hiện Đề án “Quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích và danh thắng giai đoạn 2011 – 2015, có tính đến năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Thành”. Đến nay, sau gần 5 năm nhìn lại, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cơ bản đã hoàn thành, trong đó có một số danh mục đã vượt chỉ tiêu.

Tiếp tục công việc của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ và lập hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng di tích. Tính đến nay, Yên Thành có 23 di tích cấp quốc gia, 35 di tích cấp tỉnh và trở thành một trong những huyện có di tích được công nhận, xếp hạng nhiều nhất của tỉnh.

Cùng với đó, chúng ta đã tranh thủ mọi nguồn lực của nhà nước, của nhân dân để xây dựng, tôn tạo, tu bổ chống xuống cấp cho các di tích để bảo vệ và  phát huy giá trị di sản của di tích như: Phủ thờ Trần Đăng Dinh (15,5 tỷ), đền thờ Trạng nguyên Hồ Tông Thốc (28,7 tỷ), đình Sừng (14,877 tỷ), đền thờ Thám hoa Phan Tất Thông (850 triệu)… Đặc biệt, chúng ta đã quy hoạch, nâng cấp, tôn tạo lớn 2 di tích là Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành, Nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô Viết – Nghệ Tĩnh và hoàn thành việc xây dựng dự án, kêu gọi đầu tư khu di tích kết hợp với du lịch tâm linh sinh thái đền – chùa Gám, xây dựng Tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu, đền thờ anh hùng liệt sĩ huyện. Những công trình lịch sử - văn hóa tâm linh này đã làm thay đổi bộ mặt huyện nhà, vừa góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, chúng ta cũng đã quan tâm chỉ đạo gìn giữ, bảo lưu và phát huy giá trị của văn hoá phi vật thể.

Thực hiện Kế hoạch số 1839/KH-SVHTTDL ngày 4/10/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An về việc kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, trong những năm vừa qua, huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể nhằm mục đích cho việc nghiên cứu, bảo tồn các di sản văn hóa. Chúng ta đã thu được 536 phiếu với 6 loại hình di sản là lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội - tín ngưỡng và tiếng nói – chữ viết.

Nhờ công tác tuyên truyền, quảng bá tốt, chúng ta đã tổ chức thành công 2 lễ hội cấp huyện (Đền Đức Hoàng và Đền – Chùa Gám) và 11 lễ hội cấp xã, cấp làng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự, góp phần khôi phục và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Nắm vững những đặc điểm của cư dân vùng nông nghiệp lúa nước, một trong những cái nôi nền văn hóa dân gian, đặc biệt là văn học dân gian, dân ca Ví, Giặm – một đặc sản mang tầm vóc di sản văn hóa của nhân loại, nơi sản sinh ra nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian – những hạt nhân nòng cốt sang tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật, chúng ta đã kịp thời tập hợp, động viên đội ngũ nghệ nhân dân gian, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục nuôi dưỡng, trao truyền những di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ thông qua việc thành lập các Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật dân dan như Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm (Phúc Thành, Đồng Thành, Viên Thành… ), Câu lạc bộ tuồng (Xuân Thành, Trung Thành, Long Thành, Tăng Thành), Câu lạc bộ chèo (Lăng Thành), qua việc tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn như: Liên hoan tiếng hát làng Sen, liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và các hội thi của các ngành từ cơ sở lên cụm, lên huyện, lên tỉnh. Từ phong trào quần chúng, một số nghệ nhân đã được huyện đề nghị ngành văn hóa công nhận là nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú. Các trường học đã bước đầu đưa dân ca vào giảng dạy, thu được nhiều kết quả tích cực.

Nhằm giới thiệu về kho tàng ca dao, dân ca Ví, Giặm đặc sắc, những tác giả thơ, văn trải dài hàng trăm năm lịch sử, những di tích, danh thắng và con người Yên Thành, lần đầu tiên, cấp ủy và chính quyền huyện đã tổ chức chỉ đạo biên soạn, xuất bản 5 ấn phẩm: Yên Thành di tích và danh thắng, Thơ ca dân gian Yên Thành, Tuyển tập thơ Yên Thành, Tuyển tập văn Yên Thành và Video Clip 12 ca khúc viết về mảnh đất và con người Yên Thành. Những tập sách, bản nhạc này sẽ góp phần quảng bá, trao truyền, lan tỏa những di sản văn hóa của quê hương với đông đảo công chúng và bạn bè gần xa.

Những hoạt động toàn diện, liên tục, sâu rộng trên đây đã góp phần làm cho các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể sống dậy, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà phát triển toàn diện, bền vững, có chiều sâu.

Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa đó, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích sau đây:

1. Bài học về sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa.

Nhận thức rõ vai trò, giá trị của văn hóa, chúng ta đã đề ra các kế hoạch, đề án phát phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, nhưng có lúc, có địa phương, đơn vị còn xem nhẹ việc chỉ đạo phát triển văn hóa, trong đó có việc bảo tồn, phát huy các giá trị của các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã kiên trì, năng động, sáng tạo, quyết tâm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; xây dựng kế hoạch rà soát, quy hoạch, phân loại, lập hồ sơ, khoanh vùng bảo vệ di tích, danh thắng; sưu tầm, biên soạn, xuất bản các công trình văn hóa có giá trị…. Những việc làm đó đã tạo ra một diện mạo mới, làm thay đổi cách nhìn của lãnh đạo, nhân dân và du khách đối với Yên Thành, từng bước phá thế độc canh kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế du lịch. Thực tế chứng minh: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho Yên Thành phát triển toàn diện, bền vững.

2. Bài học về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.

Văn hóa là lĩnh vực sâu rộng nhưng vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi khởi xướng xây dựng, thực hiện những công trình văn hóa, kể cả văn hóa vật thể và phi vật thể thường có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau giữa các tầng lớp nhân dân. Những ý kiến này có khi biểu hiện qua dư luận, tin đồn, có khi lên cả phương tiện đại chúng. Tuy nhiên, nhờ nắm vững quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, đặt lên trên hết là lợi ích của Đảng bộ và nhân dân, chúng ta đã tiếp thu mọi nguồn thông tin để xử lý một cách bình tĩnh, sáng suốt, làm cho cán bộ và quần chúng nhân dân hiểu rõ những việc làm, định hướng đúng đắn của cấp ủy, chính quyền, tạo ra sự đồng thuận cao. Khi đã tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đông đảo quần chúng nhân dân sẽ trở thành nguồn lực bảo vệ, xây dựng các công trình văn hóa. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền về văn hóa, về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn.

3. Bài học về sử dụng đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ của quê hương.

Nhân tài là nguyên khí quốc gia, thời nào cũng vậy, địa phương nào, lĩnh vực nào cũng vậy. Văn hóa là sự nghiệp cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng để hoàn thành sự nghiệp ấy, cần phải có những cá nhân có trí thức chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho đội ngũ văn nghệ sĩ nòng cốt, động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian sưu tầm những di sản văn hóa tinh thần của cha ông để lại, biên soạn thành những công trình văn hóa, trao truyền cho con cháu mai sau, đồng thời sáng tạo những tác phẩm mới về sự nghiệp đổi mới của Đảng bộ và nhân dân. Nhờ vậy, chúng ta đã tạo được sự gắn kết giữa chính trị và văn hóa, văn nghệ. Những hạt nhân văn hóa, văn nghệ ấy sẽ tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm mới làm đẹp cho quê hương.

4. Bài học về huy động nguồn lực.

Nói đến di sản là nói đến những cái đã có từ xa xưa, qúy báu cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy để tránh tình trạng xuống cấp và mai một. Trong khi ngân sách nhà nước dành cho việc trùng tu, tôn tạo di tích, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể rất hạn chế thì việc huy động các nguồn vốn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích và sưu tầm, biên soạn các loại hình văn hóa phi vật thể để phát huy giá trị, gìn giữ cho muôn đời sau là việc làm hết sức cần thiết. Trong 5 năm vừa qua, chúng ta đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp cho các di tích, xuất bản các cuốn văn, thơ... Đây là minh chứng rõ rệt nhất về việc huy động nguồn lực, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa cho thế hệ mai sau.

5. Bài học về quảng bá hình ảnh Yên Thành qua việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Có người ví “giá trị di sản văn hóa của Yên Thành như một cô tiên đang ngủ quên”, nếu biết đánh thức, biết quảng bá những di sản văn hóa này, chắc chắn Yên Thành không chỉ được biết đến là vùng đất lúa, khoa bảng, cách mạng mà còn là một trong những điểm đến vô cùng thú vị, hấp dẫn. Một Yên Thành căng đầy tiềm năng du lịch văn hóa, lâm linh, sinh thái.

Một Yên Thành đang phát triển đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với bản sắc riêng của mình.

             Tác giả: Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu