Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Huyện Yên Thành – Đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở (16/01/2015 07:37 AM)

Các thiết chế Văn hóa – Thông tin – Thể thao cơ sở với chức năng là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở làng, xóm từ đó đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn làng, xóm. Vì thế mà việc xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở đã rất được các cấp ngành ở huyện Yên Thành quan tâm chỉ đạo.

Trong những năm qua, các văn bản chỉ đạo, chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển và hoàn thiện hệ thống thiết chế đã được ban hành như: Đề án “Phát triển Văn hóa – Thông tin – Thể thao – Du lịch giai đoạn 2011 – 2015”, đến nay đã thực hiện được 4 năm và được tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả hàng năm; Quy chế sử dụng nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn xóm, chỉ đạo 39/39 xã, thị trấn xây dựng quy chế Quy chế sử dụng nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn xóm… Cùng với đó, các cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển cho thiết chế văn hóa ở cơ sở đã được UBND huyện ban hành như: tặng thưởng cho danh hiệu Làng Văn hóa là 2 triệu đồng, 15 triệu đồng cho xã đạt chuẩn Quốc gia về thiết chế Văn hóa – Thông tin – Thể thao; hỗ trợ cho việc nâng cấp, xây mới đài truyền thanh 100 triệu đồng/đài và chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích thi đấu thể thao hoặc có các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đạt giải được khen thưởng hằng năm…Công tác thanh kiểm tra chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cũng được tiến hành chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động tại các thiết chế đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân.

Trong năm 2014, cùng với chương trình xây dựng Nông thôn mới các chương trình, đề án về xây dựng thiết chế Văn hóa –Thông tin -  Thể thao trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai và cơ bản đảm bảo nhu cầu của nhân dân cũng như đáp ứng được các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đến thời điểm hiện tại đã có 27/39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về thiết chế Văn hóa – Thể thao. Có 34/39 xã, thị trấn đã có nhà văn hóa đa chức năng (hoặc hội trường UBND xã). Có 35/39 xã thị trấn đã có đài tưởng niệm chiếm tỷ lệ 89,7; có 32/ 39 xã, thị trấn đã có cụm cổ động; có 39/39 xã, thị trấn có phòng truyền thanh; có 27/39 xã, thị trấn đã có phòng truyền thống; 27/39 thư viện xã chiếm tỷ lệ: 69.2%; 39/39 xã là tủ sách pháp luật chiếm tỷ lệ 100%; 39/39 xã, thị trấn đã trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh loa máy, bộ lễ nghi, khánh tiết phục vụ cho hoạt động văn hóa – thể thao, riêng nhạc cụ, dụng cụ luyện tập thể thao đã đáp ứng cho việc luyện tập các môn thể thao cơ bản. 100% xã, thị trấn đã có sân vận động và đã được quy hoạch tổng thể để đáp ứng được các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Hiện nay, số sân vận động các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu 90m x 120 m có 7 xã và đã có 9 xã có từ 2 – 3 sân thể thao.

 Đối với thiết chế văn hóa – thể thao ở các làng, xóm: Việc quy hoạch lại quỹ đất cho các thiết chế văn hóa thôn đã được thực hiện ở 39/39 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, quỹ đất dành cho văn hóa – thể thao cơ bản đã đáp ứng tiêu chí về diện tích theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến thời điểm hiện tại có 295/498 xóm đạt tỷ lệ 59.2% có diện tích sân vận động đạt theo quy định tại Thông Quyết định số 15/2013/QĐ.UBND.VX ngày 25/2/2013 của UBND tỉnh (Đồng bằng 2000m2, miền núi 1500m2) và có 302/498 xóm đạt tỷ lệ 60,6% có diện tích sân vận động đạt theo quy định tại Thông tư 05 /2014/TT-BVHTT ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL (Đồng bằng 2000m2, miền núi 1200m2).

Có 241/498 nhà văn hóa thôn, xóm đảm bảo cho tối thiểu 100 chỗ ngồi (đối với đồng bằng) đạt tỷ lệ 48.3%, Có 228/498 nhà văn hóa thôn, xóm có diện tích đảm bảo cho tối thiểu 80 chỗ ngồi (đối với miền núi) đạt tỷ lệ 45.7% (theo quyết đinh 15/2013/QĐ.UBND.VX ngày 25/2/2013 của UBND tỉnh và Thông tư 05/2014/TT-BVHTT ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL),

Có 498/498 thôn, xóm đã có sân tập thể thao đơn giản phục vụ cho các hoạt động thể thao như: sân bóng chuyền, bóng bàn, sân bóng đá mi ni.

Để nâng cao chất lượng hoạt động cho các thiết chế văn hóa thì yếu tố về đội ngũ cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa cấp cơ sở cũng được quan tâm thực hiện. Hằng năm, đều được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Ở các làng, khối, xóm đã bố trí các đồng chí xóm trưởng hoặc Trưởng công tác mặt trận kiêm nhiệm công tác Văn hóa – Thông tin – Thể thao…

Thiết chế Văn hóa là tiền đề của đời sống văn hóa, là điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động Văn hóa – Thể thao của nhân dân. Với những thành quả đã đạt được trong việc xây dựng thiết chế, huyện Yên Thành sẽ càng có thêm động lực để thúc đẩy phát triển hoàn thiện mãnh mẽ hơn nữa, góp phần thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nông thôn.

                                                                      Tác giả: Phan Thị Anh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu