Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Huyện Ủy (14/02/2017 02:20 PM)

1.  Thường trực Huyện ủy  

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Viết Hưng

Bí thư Huyện ủy 


0912.435.653

2


Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy


3

Phan Văn Tuyên

Phó Bí thư Huyện ủy

0913.310.792

 

 

2.  Ban thường vụ Huyện ủy

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Viết Hưng

Bí thư Huyện ủy

0912.435.653

2


Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy 

0912.435.653

3

Phan Văn Tuyên

Phó Bí thư Huyện ủy -

Chủ tịch UBND huyện

0913.310.792

4

Thái Sơn

Trưởng ban Tuyên giáo

0919546366

5

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.090.558

6

Nguyễn Thị Nhàn

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0912.834.754

7

Trần Thị Bình

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

0914.445.237

8

Phan Huy Hải

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0912.743.373

9

Nguyễn Vương Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.363.417

 10

Thái Sơn

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0919546366 

11

Nguyễn Danh Tuệ

Chủ tịch UBMTTQ huyện

0984.279.118

12


 13

Phạm Ngọc Cảnh

Trưởng Công an huyện

0912.955.105

 

 

3.  Ban chấp hành Đảng bộ Huyện 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Đệ

Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy -

Chủ tịch HĐND huyện.

2

Nguyễn Viết Hưng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  

3

Phan Văn Tuyên  

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

4


5

Nguyễn Thanh Hà  

Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Nguyễn Thị Nhàn  

Phó Chủ tịch HĐND huyện

7

Trần Thị Bình

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

8

Phan Huy Hải

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

9

Nguyễn Vương Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện

10

  

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

11

Nguyễn Danh Tuệ 

Chủ tịch UBMTTQ huyện

12

Phan Thế Quân

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện  

13

Phạm Ngọc Cảnh

Trưởng Công An huyện

14

Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch UBND huyện 

15

Phan Văn Toàn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

16

Trần Văn Giang

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

17

Nguyễn Đình Thanh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

18

Trần Văn Đường

Chánh Văn phòng Huyện ủy

19

Nguyễn Thị Hòa

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện

20

Nguyễn Thị Hoài

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

21

Nguyễn Sỹ Chương

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

22

Phạm Thị Huyền Trang

Bí thư Huyện đoàn

23

Nguyễn Văn Dương

Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện

24

Vũ Anh Thế

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện Yên Thành

25

Phan Thanh Cao

Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

26

Nguyễn Công Chúc

Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện

27

Phan Thị An

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

28

Nguyễn Trọng Dũng

Chánh Thanh tra UBND huyện

29

Đặng Thị Dung

Trưởng phòng Tài chính & Kế hoạch

30

Trần Xuân Tĩnh

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

31

Trần Thanh Thủy

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

32

Ngô Sỹ Tiến

Chánh án Toàn án nhân dân huyện

33

Nguyễn Duy Chính

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

34

Lê Văn Hồng

Bí thư Đảng ủy  Thị Trấn

35

Hoàng Văn Minh

Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Thành

36

Nguyễn Văn Thuận

Bí thư Đảng ủy xã Công Thành

37

Đinh Văn Dương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành

38

Bùi Trọng Long

Chủ tịch UBND  xã Mã Thành          

39

Lê Công Đẩu

Bí thư Đảng ủy xã Long Thành

40

Phạm Xuân Tuyết

Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

 

 

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu