Số/Ký hiệu văn bản 981/KH.UBND
Ngày ban hành Aug 23, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa
Nội dung Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

Tài liệu đính kèm