Số/Ký hiệu văn bản 09/CĐ.UBND
Ngày ban hành Aug 16, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Vương Ngọc PCT UBND huyện
Trích yếu Công điện PCBL bão số 4 UBND huyện
Nội dung Công điện PCBL bão số 4 UBND huyện

Tài liệu đính kèm