Số/Ký hiệu văn bản 560/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 16, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Văn Tuyên CT UBND huyện
Trích yếu CÔNG BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN YÊN THÀNH NĂM 2018
Nội dung CÔNG BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN YÊN THÀNH NĂM 2018

Tài liệu đính kèm