Số/Ký hiệu văn bản 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 17, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Vương Ngọc PCT UBND huyện
Trích yếu Công điện về phòng chống cơn bão số 3
Nội dung Công điện về phòng chống cơn bão số 3

Tài liệu đính kèm