Số/Ký hiệu văn bản 291/TB-UBND
Ngày ban hành Dec 11, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Trích yếu Thông báo Về tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành
Nội dung Thông báo Về tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm  thành lập huyện Yên Thành

Tài liệu đính kèm