Số/Ký hiệu văn bản 05/CT.UBND
Ngày ban hành Jan 17, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Trích yếu Chỉ thị Về tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh THPT 2018
Nội dung Chỉ thị Về tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh THPT 2018 

Tài liệu đính kèm