Số/Ký hiệu văn bản 506/KH-UBND
Ngày ban hành May 9, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ
Nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 

Tài liệu đính kèm