Số/Ký hiệu văn bản 603/KH-UBND
Ngày ban hành May 25, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng chống ma túy 2018
Nội dung Kế hoạch Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng chống ma túy 2018 

Tài liệu đính kèm