ĐĂNG NHẬP  
image banner
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 166/KH-UBND
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_phong_chay__thuc_hien638304520850732624.pdf