ĐĂNG NHẬP  
image banner
Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại
Cơ quan thường trực BCĐ701 (Văn phòng 701), Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam’’.

Thời gian tham gia dự thi từ 8.00h ngày 04/04/2023 đến 17h.00 ngày 04/5/2023 tại Trang thông tin điện tử Trung tâm hành động bom mìn quốc gia tại Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.goc.vn.

Nội dung thể lệ cuộc thi:

Tải về

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1