ĐĂNG NHẬP  
image banner
Triển khai cao điểm “70 ngày, đêm” cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Yên Thành đang cư trú trong và ngoài huyện Yên Thành chưa được cấp CCCD.
Thực hiện cao điểm "70 ngày, đêm" cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, Công an huyện Yên Thành quyết tâm hoàn thành cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp đối với công dân có đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 6.

(Công an huyện về tận nhà để làm CCCD)

Theo đó đợt cao điểm "70 ngày đêm"Công an huyện Yên Thành Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, tranh thủ ngày, đêm tập trung triển khai thu nhận cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp đối với công dân trong độ tuổi cấp CCCD có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Yên Thành, hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ an và đang cư trú trên địa bàn huyện Yên Thành theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, các Tổ chức đoàn thể trong đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng ban UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Công an các tỉnh, Hội đồng hương các xã, thị trấn tại các tỉnh có công dân huyện Yên Thành cư trú để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công dân nắm, chủ động liên hệ với Tổ cấp CCCD gần nhất để làm CCCD theo quy định.

Anh-tin-bai

(Công an huyện cấp thẻ CCCD cho người già bệnh tật không thể đi lại)

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn chủ động tham mưu UBND các xã, thị trấn, phân công các tổ chức, đoàn thể, khối, xóm, phối hợp các đơn vị liên quan đóng trên địa bàn rà soát, lập danh sách công dân chưa được cấp CCCD hiện đang cư trú trên địa bàn (gồm: công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa được cấp CCCD (gồm có: hiện đang có mặt tại địa phương cấp huyện; hiện đang tạm trú ngoại huyện nhưng trong tỉnh); số công dân có hộ khẩu thường trú tại Yên Thành hiện đang cư trú ngoại tỉnh chưa được cấp CCCD; số công dân đã được cấp CCCD nhưng Cục C06 thông báo cần thu nhận CCCD). Thông tin gồm: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại (ghi rõ chi tiết: Số nhà, Khối/xóm/thôn, xã, huyện, tỉnh); số điện thoại liên hệ. Trên cơ sở danh sách đã lập phối hợp các Tổ cấp CCCD thuộc Công an huyện vận động, tuyên truyền công dân khẩn trương đến các điểm thu nhận CCCD gần nhất để làm CCCD. Riêng đối với số công dân đang học tập, làm ăn, lao động ở nước ngoài Công an các xã, thị trấn tạo biến động dân cư trên hệ thống theo quy định. Thời gian hoàn thành kết quả rà soát trước ngày 21/4/2023.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1