ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành tập huấn công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Sáng ngày 2/8, huyện Yên Thành tổ chức tập huấn công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho cán bộ đầu mối phụ trách Bộ phận một cửa cấp huyện; Chủ tịch UBND xã; Trưởng bộ phận các xã, thị trấn; cán bộ công chức, cán bộ chuên trách, bán chuyên trách tại Bộ phận  một cửa cấp xã gồm: Tư pháp - Địa chính - Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường – VHXH. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dương – PCT. UBND huyện và đại diện lãnh đạo VNPT Chi nhánh Yên Thành và cán bộ VNPT Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, công chức trên địa bàn, công tác giải quyết thủ tục hành chính ( TTHC), kiểm soát TTHC cũng như cải cách hành chính huyện Yên Thành đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2022 xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng 6 bậc so với năm 2021, đứng thứ 7/21 huyện, thành, thị. Bộ phận một cữa cấp huyện, cấp xã được đầu cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số TTHC đã tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh trên toàn huyện có trên 14.000, được đông đảo bà con nhân dân ghi nhận về năng lực, sự nhiệt tình và chu đáo trong việc.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Dương – PCT. UBND huyện quán triệt một số nội dung trọng tâm của đợt tập huấn

 

Tuy nhiên việc giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Tổng số hồ sơ quá hạn có trên 1.000 hồ sơ; có gần 35.000 hồ sơ TTHC chưa được tiếp nhận thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn huyện chỉ đạt 45%, chỉ có 15 lượt thanh toán phí và lệ phía bằng hình thức trực tuyến; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận toàn huyện chỉ đạt 4,31%; tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ toàn huyện chỉ đạt 1, 16%, nhiều đơn vị chưa thực hiện ký số kết quả hồ sơ giải quyết TTHC; Thủ tục hành chính Chứng thực bản sao điện tử và hai nhóm TTHC liên thông vẫn có nhiều đơn vị chưa thực hiện…

 

Anh-tin-bai

Các thành phần tham gia chấp hành nghiêm túc, tập trung tiếp thu các nội dung tập huấn

 

Để khắc phục những tồn tại, trong đợt tập huấn lần này đã tập trung vào các nội dung gồm: Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử; Biện pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến và đánh giá sự hài hòng bằng hình thức Online; Các giải pháp nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ; Cách ký hồ sơ; cách thực hiện thủ tục chứng thực điện tử; Cách thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông.v.v.

Cũng tại tập huấn,  các thành viên tham gia cũng đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực để từ đó huyện đưa ra các giải pháp, nhằm thực hiện tốt hơn việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến cũng như tỷ lệ số hóa hồ sơ hướng tới đạt yêu cầu của tiêu chí Hành chính công trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 1-12-2023
1