ĐĂNG NHẬP  
image banner
Huyện ủy Yên Thành tổ chức tọa đàm kỉ niệm 92 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy
Chiều ngày 14/10/2022, Huyện ủy Yên Thành đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và 74 năm ngành Kiểm tra Đảng. Dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quý Linh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí  Trần Thị Bình- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện; cán bộ, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu về dự

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm của Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 74 năm ngành Kiểm tra của Đảng. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ các Ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy đã không ngừng cố gắng, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã luôn làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trên địa bàn huyện; đồng thời, dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và kịp thời báo cáo, đề xuất với Huyện uỷ, Ban Thường vụ các giải pháp chỉ đạo.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chú trọng. thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên…

Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp về công tác Dân vận của Huyện uỷ; tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Anh-tin-bai

Đại diện các Ban xây dựng Đảng báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua

Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Văn phòng cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ cương, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Quý Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các thế hệ cán bộ làm việc trong các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp uỷ và UBKT Huyện uỷ đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp uỷ và UBKT Huyện uỷ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới; phát huy tính năng động, sáng tạo của từng cá nhân, từng lĩnh vực; tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả của công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở; quan tâm đến chế độ, chính sách, đời sống cho đội ngũ cán bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh-tin-bai

Trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy

Dịp này các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và UBKT Huyện uỷ nhân kỷ niệm ngày truyền thống. /.

Trung tâm VHTT&Truyền thông                    
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1