ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí cấp huyện theo kế hoạch đề ra năm 2023
Ngày 10/8/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Dương đã ký Văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu hoàn thiện hồ sơ minh chứng gửi về UBND huyện trước ngày 15/10/2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Dương

Theo đó thực hiện Thông báo số 514 - TB/HU ngày 23/2/2023 của Huyện uỷ Yên Thành về Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với các xã đăng ký về đích Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023; Thông báo số 565 – TB/HU ngày 01/6/2023 của Huyện uỷ Yên Thành về Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với các xã Trung Thành, Minh Thành, Mã Thành, Phú Thành về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Anh-tin-bai

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 05/05/2023 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án "Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030". Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dương yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát động các phong trào chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, đường điện sáng,…

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, tổ chức rà soát các nội dung tiêu chí chưa đạt, tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các nội dung tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo đúng quy định.

- Đối với xã Long Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Tập trung xây dựng thành công mô hình thôn thông minh và các yêu cầu xã Nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bám sát Hướng dẫn số 1288/HD-STTTT ngày 21/6/2023 của Sở Thông tin và TT về việc thực hiện các nội dung tiêu chí thông tin và truyền thông trong các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số theo quy định.

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, hồ sơ minh chứng theo đúng hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; trình các phòng, ban, ngành cấp huyện phụ trách tiêu chí thẩm tra trước ngày 15/10/2023.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện) trước ngày 25/10/2023 để tổng hợp và thực hiện các nội dung tiếp theo.

Mời quý độc giả tải toàn bộ nội dung văn bản tại đây

Phòng Văn hóa – Thông tin (Tổng hợp)
 
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 20-11-2023
1