ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hội Nông dân huyện Yên Thành: Làm tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội

Hội Nông dân là một trong bốn tổ chức Chính trị - Xã hội tham gia nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Thành.  Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Đinh Thị Linh- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thành

tham gia Hội nghị trực tuyến tại Ngân hàng CSXH huyện

 

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp; chỉ đạo các cơ sở hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK & VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị, tọa đàm, các buổi sinh hoạt Chi hội ở cơ sở. Đến nay, có 39/39 cơ sở Hội đã thực hiện nhận uỷ thác với NHCSXH huyện; có 137 tổ tiêt kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý; thực hiện uỷ thác cho vay với 11 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt: 244.797 triệu đồng, cho 5.245 hộ vay. Số dư tiền gửi tiết kiệm 14.871 triệu đồng.

Không chỉ làm cầu nối giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất, Hội Nông dân huyện còn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Đồng thời, để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội đã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi công tác ủy thác, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tổ TK&VV; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đối với các tổ có nợ quá hạn, nợ có lãi tồn đọng cao; hàng năm, phối hợp NHCSXH tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Hội, Ban quản lý Tổ TK&VV.

Anh-tin-bai
 

    Đồng chí Đinh Thị Linh- Chủ tịch Hội Nông dân huyện, kiểm tra tại xã Viên Thành

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông qua hoạt động của tổ TK&VV đã quy tụ, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần vào việc xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống vươn lên làm giàu, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện làm tốt công tác ủy thác nguồn vốn. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Kim Oanh (Hội ND huyện Yên Thành)

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 20-11-2023
1