ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp tại 16 cụm các xã, thị trấn
Từ ngày 7 đến 10/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp tại 16 cụm các xã, thị trấn để kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; QPAN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm,  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí  Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch  HĐND huyện chủ trì cuộc họp tại cụm số 1

 * Tại cụm số 1 gồm các xã Đồng Thành, Phúc Thành và Hùng Thành, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch  HĐND huyện.

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế  3 xã trong cụm  đạt  từ 8,54 – 9,85%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt từ 25,6 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm. Tiêu biểu, xã Đồng Thành đang phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022. Các xã đều hoàn thành công tác đại hội Hội CCB và kiện toàn bầu lại xóm trưởng ở các xóm.v.v. các đại biểu về dự cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện như: công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên vùng đặc thù và hoạt động một số tổ chức, đoàn thể; kinh phí đầu tư nâng cấp và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.v.v..

Anh-tin-bai

Đồng chí  Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch  HĐND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các địa phương. Đồng thời mong muốn: Bằng tinh thần quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, các xã trong cụm cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc, tìm ra các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành các tiêu  về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng  năm 2022.

* Tại cụm 2 gồm các xã Bảo Thành, Khánh Thành và Sơn Thành, dự và chủ trì có đồng chí  Trần Thị Bình- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Nổi bật  trongtháng đầu năm, các xã trong  cụm  đều  có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, trong đó có xã Sơn Thành không còn hộ nghèo. Tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các xã đều hoàn thành  công tác kiện toàn bầu lại xóm trưởng ở các xóm.v.v.

Anh-tin-bai

Đồng chí  Trần Thị Bình- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì cộc họp tại cụm 2

Tại hội nghị, các đại biểu về dự cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở, như: một số tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu khó đạt do thiếu kinh phí; tỷ lệ đảng viên được bầu làm xóm trưởng không cao.v.v. BTV Huyện ủy Yên Thành mong muốn các xã trong cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng  đã đề ra./.

* Tại xã Trung Thành, đồng chí Phan Văn Tuyên, Phó Bí thư –Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Ban thường vụ Đảng ủy các xã Trung Thành, Nam Thành và Liên Thành.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội; công tác cải cách hành chính, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ một số xóm cứng hóa các tuyến giao thông còn lại, mở rộng nhà văn hóa  sau sáp nhập; hỗ trợ sửa chữa một số công trình hạ tầng xuống cấp…

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các xã cụm 3

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh chỉ đạo ở các xã còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Đó là việc giải phóng mặt bằng một số dự án tiến độ còn chậm; công tác kết nạp đảng viên đạt thấp; việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ở chi bộ chưa sát với hướng dẫn của cấp trên. Trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo nhân dân gieo cấy lúa hè thu kịp thời vụ; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. Chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới; đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 5-8-2022
1