ĐĂNG NHẬP  
image banner
Gần 300 cán bộ chủ trì được học tập, quán triệt NQ TW5 khóa 12 của Đảng
Ngày 13/7, Huyện ủy Yên Thành đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH TW Đảng khóa 12 cho gần 300các bộ chủ trì ở 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tại Hội nghị, đại biểu về dự đã được giới thiệu và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết việc ban hành Nghị quyết; quan điểm thực hiện, nhiệm vụ và giải pháp, đồng thời tập trung học tập, tiếp thu những nội dung chính của 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 11, ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần học tập nghiêm túc, ngoài được cung cấp các tài liệu cần thiết, các đại biểu đã tập trung lắng nghe và ghi chép đầy đủ để viết bài thu hoạch theo quy định. Huyện ủy Yên Thành cũng đã yêu cầu từ nay đến ngày 15/8, các tổ chức cơ sở đảng phải hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đồng thời có chương trình hành động sát với thực tiễn. Theo đó mỗi tổ chức Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những điểm mới của Quy định 86 thay thế Quy chế 68 của Bộ chính trị về công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Thông qua một số giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 9/5/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo một số vấn đề về VS ATTP trong tình hình mới.


Trao cờ của của BCH Đảng bộ Nghệ An cho Đảng bộ xã Hồng Thành.

Dịp này, Huyện ủy Yên Thành đã tổ chức trao cờ của BCH Đảng bộ Nghệ An, tặng Đảng bộ xã Hồng Thành, đã có thành tích 5 năm liên tục ( từ 2012-2016) giữ vững danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” .

Đài TT-TH Yên Thành
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 5-8-2022
1