ĐĂNG NHẬP  
image banner
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026
Chiều 25/1,  Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử huyện Yên Thànhtổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện để quán triệt, triển khai các nội dụngliên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kì 2021-2026.

Các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến đã được Ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử huyện quán triệt các Chỉ thị, Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026; hướng dẫn việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026; Việc tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, khối xóm; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội; ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021- 2026. Phổ biến kế hoạch của của ủy ban bầu cử huyện; kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh thông tin trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu các cấp ủy cùng cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện. Đối với công tác nhân sự, trong quá trình thực hiện vừa phải phát huy vai trò lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, đúng tiến độ, quy định vừa phải bảo đảm tính dân chủ rộng rãi trong nhân dân. Cùng với đó, UBMTTQ VN huyện cần phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cấp huyện thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND theo đúng quy định, đảm bảo theo các tiêu chuẩn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 5-8-2022
1