ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thường trực Huyện ủy Yên Thành làm việc với các xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2022
Thường trực Huyện ủy Yên Thành vừa có buổi làm việc với 6 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2022, gồm: Bắc Thành, Đồng Thành, Nhân Thành, Xuân Thành, Hồng Thành, Thọ Thành. 

Đồng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Quý Linh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thị Bình- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Văn Tuyên- Chủ tịch UBND huyện.

Anh-tin-bai

Các đại biểu về dự

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu về dự đã được nghe báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao của 6 xã đăng kí về đích trong năm 2022 gồm: Bắc Thành, Đồng Thành, Nhân Thành, Xuân Thành, Hồng Thành, Thọ Thành.  Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đã có quyết tâm cao trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tích cực xây dựng chương trình Nghị quyết, kế hoạch; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục củng cố các tiêu chí bền vững, từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao trên cơ sở huy động  nội lực. Đến nay, 6 xã đạt trên 10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên trên thực tế, kết quả thực hiện ở các địa phương còn gặp  một số tồn tại như: Báo cáo còn thiếu thống nhất về cách trình bày, chưa có sự tham khảo phòng chuyên môn; Một số tiêu chí còn nợ  chưa hoàn thành; Một số tiêu chí đạt chưa bền vững;  Công tác tuyên truyền ở một số đơn vị  chưa tốt, chưa huy động được sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, có nơi còn vướng mắc trong quá trình thực hiện; việc phân công nhiệm vụ chưa cụ thể; các phòng ngành chưa ưu tiên cho các xã về đích NTM nâng cao.

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao trong năm 2022, chủ trì buổi làm việc đã đề nghị 6 xã và các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung:  Ban chỉ đạo của huyện tập trung bm sát chỉ đạo và tạo điều kiện về cơ chế; các địa phương phải quyết tâm cao, quyết liệt hơn; giải pháp rõ ràng; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; tăng cường kiểm tra; có cơ chế khen thưởng kịp thời.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí: Nguyễn Quý Linh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao nhiệm vụ cho các xã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022

 

Thường trực Huyện ủy  giao  các ngành Tuyên giáo, văn hoá tích cực trong công tác tuyên truyền; Các thành viên trong Ban chỉ đạo thường xuyên bám cơ sở để rà soát các tiêu chí, có giải pháp hướng dẫn cụ thể cho các xã.

Về quy hoạch nông thôn mới: Đề nghị UBND huyện có kế hoạch cụ thể, sớm thực hiện quy hoạch nông thôn mới cho các xã. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; Đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất theo quy trình Viet Gap, xây dựng sản phẩm OCOP; Tăng cường vận động, thu hút các doanh nghiệp vào liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; quan tâm, hỗ trợ, định hướng để các HTX hoạt động thật sự có hiệu quả; xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu NTM… Chú trọng chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, trường học, thực hiện lắp đặt biển báo giao thông, trồng cây xanh trên các tuyến đường, giải tỏa hành lang ATGT; duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn. Thực hiện tốt các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thiện hệ thống trường lớp, chú trọng chất lượng dạy và học trên địa bàn. Thực hiện tốt các thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách; Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, các tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân.

 Giao các ban, ngành, BCĐ, tổ giúp việc trực tiếp các xã để rà soát và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Xí nghiệp thuỷ lợi bắc, Điện lực Yên Thành quan tâm đến kiến nghị của các địa phương để kịp thời hỗ trợ  các địa phương. Về cơ chế hỗ trợ: Thường trực huyện ủy thống nhất  với đề xuất của UBND huyện, hỗ trợ cho mỗi xã về đích NTM nâng cao trong năm 2022 là 500 triệu và 300 tấn xi măng./.

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1