ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2022
Vụ xuân năm 2022, huyện Yên Thành phấn đấu gieo cấy 12.800 ha lúa, trong đó lúa chất lượng là 6.000 ha; mô hình sản xuất lúa VietGap quy mô từ 30-100ha hướng đến xây dựng nhãn hiệu thương hiệu lúa gạo Yên Thành; mô hình sản xuất lúa hữu cơ quy mô từ 30-100ha. 

Theo đó, các giống chủ lực được cơ cấu bao gồm: Kinh sở ưu 1558; lúa lai Thái Xuyên 111, Thụy hương 308, lúa thuần có chất lượng, năng suất khá như: Bắc thơm số 7, Hương thơm số 1, còn lại là lúa có tiềm năng năng suất cao như BC15, TBR225… phấn đấu năng suất  đạt từ 70 tạ/ha, tổng sản lượng 94.200 tấn thóc và gieo trồng 1.400 ha cây màu vụ xuân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tại hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2022, huyện Yên Thành triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó chỉ đạo các địa phương sớm xây dựng, tuyên truyền đề án sản xuất vụ xuân  để nông dân nắm chắc. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật như thời vụ, phân bón, thủy nông, làm đất phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, nhưng thống nhất với đề án sản xuất chung của huyện. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sản xuất vụ xuân có hiệu quả.

Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để chủ động xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích tổ chức sản xuất theo “cánh đồng lớn”, áp dụng tối đa tiến bộ kỹ thuật, nhằm giảm thời gian, công lao động và tăng hiệu quả kinh tế; đòng thời thàm tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật,  phòng trừ sâu bệnh hại./.

Trung tâm VHTT&Truyền thông Yên Thành 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 6-5-2022
1