ĐĂNG NHẬP  
image banner
Có biện pháp chấm dứt tình trạng gieo cấy sớm trong vụ xuân 2020
Sản xuất vụ xuân 2020 được dựbáo diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, là năm chịu ảnh hưởng trực tiếpcủa biến đổi khí hậu, các quy luật khí hậu bị phá vỡ gây khó khăn cho công tácdự báo, cảnh báo; thời tiết cực đoan, phức tạp, khó lường, sản xuất tiềm ẩnnguy cơ bị thiệt hại do thời tiết; sâu bệnh hại có khả năng phát sinh gây hạimạnh.

Theo đó, trên cơ sở quy hoạch và điều kiện sản xuất cụ thể của từng vùng, các địa phương xây dựng kế hoạch và bố trí cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống và thời vụ hợp lý; tăng cường đầu tư thâm canh toàn diện...Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa các cá nhân, doanh nghiệp và nông dân nhằm tăng hiệu quả sản xuất bền vững. Xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các loại cây trồng như IPM, ICM, SRI, GAP,... để từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và ổn định sản xuất, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Thực tế nhiều năm qua, nông dân tại nhiều địa phương thường xuyên gieo cấy sớm hơn lịch thời vụ khuyến cáo, việc này sẽ làm cho cây trồng dễ chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, thậm chí gây mất năng suất. Do đó chính quyền các cấp phải nghiêm khắc chấn chỉnh tình trạng này, khuyến cáo nông dân chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ ngành Nông nghiệp đã đưa ra dựa trên tính toán tất cả các yếu tố liên quan.

Ngành Bảo vệ thực vật cũng phải làm tốt công tác dự tính dự báo, đưa ra các giải pháp phòng trừ đồng bộ sâu bệnh hại ngay từ đầu vụ để giảm thiểu thiệt hại. Ngành Thủy lợi và các địa phương có phương án chủ động đối phó khi hạn hán xảy ra, nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi. Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thanh kiểm tra về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và các loại vật tư nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, toàn ngành Nông nghiệp linh động và quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất; khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực để vụ xuân 2020, đảm bảo sản xuất an toàn, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Nguồn: Báo Nghệ An

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 5-8-2022
1