ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tập huấn triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông
  Sáng ngày 17/10, UBND huyện YênThành đã tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian một ngày, gần 100 cán bộ phụ trách phong trào nếp sống văn hóa huyện; lãnh đạo, cán bộ văn hóa 39 xã thị trấn được quán triệt các nội dung Nghị định số 122/2018 ngày 25/12/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa” “ Làng văn hóa” “ Ấp văn hóa” “ Bản văn hóa” “ Tổ dân phố văn hóa”. Quyết định số 22 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước. Nghị định số 54 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ ka ra ô kê, dịch vụ vũ trường, xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa- thể thao, hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Ông Hoàng Danh truyền – PCT UBND huyện quán triệt một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông

Các điểm mới trong quy định về một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật thể dục thể thao. Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đồng thời được nắm bắt một số nội dung liên quan đến công tác truyền thanh cơ sở.v.v. Bằng phương pháp trao đổi trực tiếp, chia sẻ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong quá trình thực hiện, nhằm đưa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông ngày càng có hiệu quả./.

Trung tâm VHTT và Truyền thông Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 5-8-2022
1