ĐĂNG NHẬP  
image banner
BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÍNH ĐẾN NGÀY 21/2/2022
Cấp độ dịch tại thời điểm ngày 22/2/2022: + Các xã thuộc cấp độ 1: 0 + Các xã thuộc cấp độ 2: 7/39 xã gồm: Trung, Minh, Phú, Phúc. Đồng, Kim và Liên Thành. + Các xã thuộc cấp độ 3: 2/39 xã gồm:  Xuân Thành và Lý Thành + Các xã thuộc cấp độ 4: 30/39 xã gồm: : Bảo, Bắc, Công, Đại, Đô, Đức, Hậu, Hùng, Hoa, Hợp, Hồng, Khánh, Lăng, Long, Mã, Mỹ, Nam, Nhân, Sơn, Quang, Tăng, Tân, Tây, Tiến, Thịnh, Thọ, Văn, Viên, Vĩnh Thành và Thị Trấn.

·         DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH

·         Tổng số F0 cộng dồn:  6.066 ca, trong đó tính từ ngày 28/1/2022: 5.328 ca.

·         Khỏi bệnh: 1435 người.

·         Tử vong: 05 ( Liên, Đô, Tiến, Văn, Khánh)

·         Hiện tại đang theo dõi, điều trị:  4626 người gồm:  Tại nhà: 4537 người; tại cơ sở thu dung 1: 39; tại Cơ sở thu dung 2: 24; Tại tuyến trên: 26

Cấp độ dịch tại thời điểm ngày 22/2/2022:

+ Các xã thuộc cấp độ 1: 0

+ Các xã thuộc cấp độ 2: 7/39 xã gồm: Trung, Minh, Phú, Phúc. Đồng, Kim và Liên Thành.

+ Các xã thuộc cấp độ 3: 2/39 xã gồm:  Xuân Thành và Lý Thành

+ Các xã thuộc cấp độ 4: 30/39 xã gồm: : Bảo, Bắc, Công, Đại, Đô, Đức, Hậu, Hùng, Hoa, Hợp, Hồng, Khánh, Lăng, Long, Mã, Mỹ, Nam, Nhân, Sơn, Quang, Tăng, Tân, Tây, Tiến, Thịnh, Thọ, Văn, Viên, Vĩnh Thành và Thị Trấn.

·                     NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH.

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện khó kiểm soát về nguồn lây, trong lúc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; một số bộ phận người dân ý thức tự giác chưa cao, nhận thức về phòng chống dịch bệnh còn hạn chế vì vậy nguy cơ cao dịch bệnh sẽ tiếp tục lan rộng.

·                     CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

·         Công tác chỉ đạo:

·         Ban hành quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 30/1/2022 về việc thành lập các trạm Y  tế lưu động trên địa bàn; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/1/2022 về việc triển khai hoạt động Trạm Y tế lưu động; Công văn số 202/ ngày  08/2/2022 về việc triển khai Trạm Y tế ; Kế hoạch  và Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày   15/2/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động  Trạm Y tế lưu động

·         Kịp thời ban hành các thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn huyện; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo các cấp độ dịch trên địa bàn.

·         Các nội dung đang triển khai:

·         Công tác tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, xóm về các nội dung như biện pháp phòng chống dịch theo các cấp độ dịch; danh sách các F0, quy trình thực hiện khi phát hiện ca nhiễm,…; truyền thông bằng mạng xã hội qua các kênh như Facebook, thành lập các nhóm zalo để hướng dẫn, chăm sóc, theo dõi các bệnh nhân COVID-19; tư vấn trực tiếp qua điện thoại;…

·                                    Công tác xét nghiệm

                      -  Tổ chức các đợt xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại cơ quan, đơn vị kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

2.3. Công tác tiêm phòng:

- Công tác tiêm phòng  kịp tiến độ, an toàn, cơ bản đúng các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 và đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện. Đã hoàn thành 48 đợt tiêm chủng. Hiện tại đang rà soát danh sách để chuẩn bị đợt Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân.

- Kết quả tiêm chủng:

+ Đối với người từ 18 tuổi trở lên: đến nay đã tiêm ít nhất 2 mũi là 242205 người đạt 98.4%.

+  Đối với trẻ từ 12 – 17 tuổi: 24947 trẻ được tiêm đủ 2 mũi đạt 99.8%

+ Tiêm mũi 3 nhắc lại cho người từ 18 trở lên: 117820 người đạt 47.86%.

·         Công tác quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19

·         Duy trì hoạt động của 02 Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại huyện.

- Thành lập và kích hoạt hoạt động của 39/39 trạm Y tế lưu động, cụ thể: nhiều xã đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu; 100% đã bố trí nhân lực và thành lập Tổ theo dõi và chăm sóc F0 tại nhà; một số xã đã chủ động bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho F0.

 

·                     TÔN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

·         Tồn tại hạn chế

·         Hầu hết các Trạm chưa vận hành tốt Trạm Y tế lưu động, cụ thẻ: chưa xây dựng kế hoạch  động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc trạm y tế lưu động tại xã; trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, hóa chất chưa kịp thời và chưa đầy đủ theo quy định; việc lấy mẫu cho các bệnh nhân chưa đảm bảo (đang  gọi bệnh nhân lên trạm Y tế để lấy mẫu mà không có sự giám sát của chính quyền hoặc cán bộ chuyên môn);

·         Nguyên nhân.

*Nguyên nhân khách quan

·         Do ca nhiễm tăng nhanh trên diện rộng trong thời gian ngắn nên chưa kịp thời chuẩn bị ứng phó khi dịch bùng phát.

·         Thời gian chống dịch kéo dài nên gây áp lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

·         Kinh phí hỗ trợ chống dịch chưa kịp thời, trong lúc đó thủ tục mua thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch còn nhiều bất cập.

* Nguyên nhân chủ quan

·         Một số bộ phận người dân ý thức phòng chống dịch chưa cao.

·         Chưa kịp thời đào tạo, tập huấn, hướng dẫn  chuyên môn cho các cán bộ tại các Trạm Y tế lưu động cũng như Tổ chăm sóc cộng đồng;

·         Công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo chuyên môn chưa được thường xuyên.

·                     NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI.

·         Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời thông báo các cấp độ dịch và hướng dẫn triển khai các hoạt động phù hợp với từng cấp độ dịch theo quy định.

·         Tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

·         Chỉ đạo Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Phối hợp với ngành Văn hóa – Thông tin và các ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt biện pháp 5K; tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng và tác tại của việc không tiêm phòng, nhất là đối với các người có bệnh nền; hướng dẫn cho người dân biết cách tự lấy mẫu test nhanh kháng nguyên, cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F0,…

- Kịp thời rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao tại Trạm Y tế lưu động, tham mưu các cấp, các ngành bổ sung, trang bị đảm bảo điều kiện phục vụ công việc; bố trí cán bộ chuyên môn;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ phục vụ tại Trạm Y tế lưu động; phối hợp với chính quyề địa phương điều hành tốt hoạt động quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà có hiệu quả; tuyệt đối không để tình trạng mất liên lạc giữa người bệnh và nhân viên y tế dẫn đến để bệnh nặng/tử vong hoặc vận chuyển không kịp thời …; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý F0 tại nhà, kịp thời báo cáo cấp trên những khó khăn, bất cập.

-  Phối hợp với các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức  các đợt tiêm phòng Covid an toàn, linh hoạt, kịp tiến độ. Đối với các đợt tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi sắp tới, TTYT cần xây dựng kế cụ thể, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

                4. Bệnh viện đa khoa huyện tiếp tục vận hành tốt tại cơ sở thu dung.

Trên đây là báo cáo tình hình diến biến dịch bệnh Covid-19 trên địa  bàn huyện tính đến ngày 21/2/2022./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;

- BCĐ, TTCH PC dịch COVID-19;

- CT và các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ngành cấp huyện;

- Lưu: VT.

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Danh Truyền


BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1