ĐĂNG NHẬP  
image banner
Quyết Định phê duyệt danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Quyết Định phê duyệt danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Tải về

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 6-5-2022
1