ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2023
Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, năm 2023, thời tiết diễn biến rất phức tạp và bất thường, mùa hè nắng nóng gay gắt, khô hạn có thể kéo dài.  Để chủ động phòng ngừa, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ngày 20/3/2023, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường  các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2023. 

(Ảnh minh họa- nguồn Internet)

Theo nội dung Chỉ thị, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có rừng; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị chủ rừng và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:

 1. Uỷ ban nhân dân các xã có rừng.

Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã một cách cụ thể, chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa bàn mình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; trong đó quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về PCCCR; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/3/2023 của  UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp PCCCR và các văn bản liên quan về công tác Lâm nghiệp và PCCCR đến tận cộng đồng dân cư thôn/xóm và các tầng lớp nhân dân sống gần rừng và ven rừng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

- Tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với địa bàn. Trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và PCCCR, tiếp tục xây dựng và duy trì phong trào quần chúng tham gia bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư thôn, xóm nơi có rừng để nhân dân tự giác, trong đó chú trọng hình thức vận động nhân dân cam kết bảo vệ rừng, PCCCR.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư.

- Triển khai có hiệu quả phương án PCCCR trên địa bàn, làm tốt công tác phát dọn thực bì vệ sinh rừng, xây dựng các đường băng cản lửa, duy tu bảo dưỡng các công trình PCCCR; quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến cháy rừng .

Trong thời kỳ nắng nóng, dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên, chỉ đạo lực lượng tuần tra bám sát địa bàn, nghiêm cấm và đình chỉ tất cả các hoạt động xử lý thực bì và các hoạt động khác phát sinh nguồn lửa như đốt ong, đốt than củi…có thể gây ra cháy rừng. Quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng sau khi bị cháy, không được chuyển mục đích trồng các loại cây trồng khác.

 - Thành lập tổ, đội ứng cứu khi xảy ra cháy rừng; thường xuyên bố trí lực lượng bảo vệ rừng trực 24/24 giờ hàng ngày trong suốt mùa nắng nóng, đặc biệt là các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện dụng cụ PCCCR đề kịp thời ứng cứu khi cháy rừng xảy ra.

- Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiêm cấm các hành vi phát, đốt rừng tự nhiên để lấy đất canh tác nông nghiệp, trồng rừng, nhất là đối tượng đất lâm nghiệp đã được giao theo Nghị định 02 và Nghị định 163/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn thì Chủ tịch UBND trực tiếp xử lý; khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra cháy lớn đồng thời báo cáo lên Ban chỉ đạo huyện để có biện pháp ứng cứu. Sau các vụ cháy rừng phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân cháy và họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng và báo nhanh lên Ban chỉ đạo huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, Công ty Phát triển nguyên liệu TH vùng Đông Bắc và các chủ rừng.

- Triển khai có hiệu quả phương án PCCCR đã được phê duyệt. Tổ chức lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ diện tích rừng đã giao, nhận khoán để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

- Tăng cường các biện pháp PCCCR, làm tốt công tác phát dọn thực bì vệ sinh rừng, xây dựng các đường băng cản lửa, duy tu bảo dưỡng các công trình PCCCR. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.

3. Phòng Nông nghiệp & PTNT.

Chủ động tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với các ban, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

Tham mưu phương án huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần khi xảy ra cháy rừng.

4. Hạt Kiểm lâm huyện.

 -Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tình hình quản lý rừng của các địa phương, đơn vị chủ rừng. Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các khu rừng trọng điểm; phát hiện những tồn tại, yếu kém để chỉ đạo khắc phục kịp thời.

- Tổ chức lực lượng thường trực chữa cháy rừng 24/24 giờ hàng ngày tại văn phòng trực, đảm bảo thông tin thông suốt, để ứng cứu, xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Phối hợp với trung tâm VH-TT và TT để phát bản tin cảnh báo cháy rừng trên địa bàn huyện.

- Tham gia chữa cháy, hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy và trực tiếp nắm chắc tình hình, diễn biến vụ cháy, toàn bộ quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương. Tổng hợp báo cáo nhanh Ban chỉ đạo tỉnh về tình hình cháy rừng trên địa bàn theo đúng quy định.

5. Ban chỉ huy Quân sự huyện.

 Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy rừng kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương chữa cháy rừng.

6. Công an huyện:

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy rừng kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường phối hợp chữa cháy rừng và tổ chức lập án điều tra, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm đốt rừng, hủy hoại rừng để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa răn đe chung.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đáp ứng đủ để tăng cường công tác tuyên truyền và mua sắm trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng.

8. Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong các trường học; tổ chức ký cam kết với các em học sinh không đưa lửa vào rừng, không  đốt ong trong rừng và gần rừng.

9. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ rừng. Phối hợp Hạt Kiểm lâm thông báo cấp cháy rừng để người dân được biết trong thời gian nắng nóng cao điểm.

10. Các thành viên Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện.

 Theo chức năng nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực (Hạt Kiểm lâm) để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR theo địa bàn đã được phân công phụ trách./.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1