ĐĂNG NHẬP  
image banner
Huyện ủy Yên Thành quán triệt Hội nghị TW 4, TW5 khóa XIII của Đảng
 Sáng ngày 29/8, Huyện ủy Yên Thành tổ chức  quán triệt hội nghị TW 4, TW5 khóa XIII và các chuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Toản cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, gần 700 đảng viên của 34 chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy Yên Thành đã được  quán triệt kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm. 

Anh-tin-bai

Đồng chí Thái Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện quán triệt những nội dung chính tại hội nghị

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian triển khai chuyên đề  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực,  đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.v.v.

Thông qua học tập các chuyên đề đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên;  từ đó  để  cán bộ, đảng viên  nắm bắt, lựa chọn chương trình hành động cho mình một cách  phù hợp, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh./.

 

Trung tâm VH TT & TT huyện yên thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1