ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ban đại diện HĐQT- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Thành đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023
Chiều ngày 14/4/2023, Ban đại diện HĐQT- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành đã họp đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó chủ tịch UBND huyện,Trưởng ban đại diện HĐQT - Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành  chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 

Nổi bật trong quý 1, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác các cấp và chính quyền địa phương các xã, thị trấn từng bước khắc phục khó khăn, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cho vay xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong quý, các đơn vị ủy thác đã tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo công tác bình xét, Ngân hàng CSXH giải ngân kịp thời 52.352 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 3,9%, có 1.065 món vay được giải ngân, trong đó 214 hộ cận nghèo được vay với số tiền 18.265 triệu đồng, hộ nghèo 95 hộ vay với số tiền 8.244 triệu đồng.

 

 
Anh-tin-bai

Ông Phan Hữu Trang – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành đánh giá kết quả hoạt động nổi bật trong  quý 1/2023

 

Công tác bình xét cho vay diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Một số xã có doanh số cho vay lớn như: Công Thành, Phúc Thành, Tân Thành…

Doanh số thu nợ trong quý là 21.617 triệu đồng, trong quý có 10.359 triệu đồng nợ đến hạn;  tổng dư nợ đạt 823.475 triệu đồng, tăng 30.740 triệu so với đầu quý, đạt tốc độ tăng dư nợ 3.9%.

Hoạt động tiết kiệm cũng được các xã quan tâm nên số dư có nhiều chuyển biến, đến nay số dư đạt 120.081 triệu đồng, tăng 8.739 triệu đồng so với đầu quý. Dư nợ thông qua ủy thác đạt 821.028 triệu đồng, tăng 30.282 triệu đồng so với đầu quý, chiếm 99.7  % tổng dư nợ.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT - Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành nêu một số định hướng hoạt động trong quý 2/2023

 

Bên cạnh đó Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp quả với các xã thực hiện có hiệu quả công tác giao dịch xã, trong quý đã tổ chức 118 phiên giao dịch xã đảm bảo thuận lợi cho nhân dân thực hiện vay vốn trả nợ tại xã. Các chủ trương chính sách được công khai và thủ tục cơ bản giải quyết tại xã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đầy đủ nhất các dịch vụ của Ngân hàng CSXH./.

                                                                                

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1