ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Trong2 ngày ( 23-24/3/2017),  Hội CCB xã VĩnhThành đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đại diện Thường trực Hội CCB huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Vĩnh Thành, cùng 90 hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho 565 hội viên CCB trong toàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB xã Vĩnh Thành luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội VII đã đề ra, thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ của Trung ương Hội CCB Việt Nam; không ngừng xây dựng tổ chức Hội xã vững mạnh về chính tri, tư tưởng và tổ chức; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chế độ chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hộ hội viên nghèo có khó khăn về nhà ở và công tác nghĩa tình đồng đội. Nổi bật trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội đã nhận ủy thác vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội đến nay với số tiền trên 2 tỷ đồng, giải quyết vốn sản xuất giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho hơn 100 hộ hội viên Hội CCB. Bên cạnh đó, các chi hội còn có nhiều hình thức góp vốn vào phường hội giúp đỡ nhau trong cuộc sống...nhờ đó đến nay chỉ còn 6/16 chi hội có hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Sơn-PCT Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đại biểu Hội CCB xã Vĩnh Thành cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2022, trong đó chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sơ; phấn đấu trên 98% CCB kết nạp vào hội; trên 87% cựu quân nhân tham gia vào câu lạc bộ Cựu quân nhân...tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, góp phần đưa xã nhà sớm trở thành xã Nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB xã Vĩnh Thành trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn cán bộ, hội viên Hội CCB tiếp đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể củng cố các chi hội CCB; phát huy tinh thần đoàn kết để các phong trào tiếp tục phát triển nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Ban chấp hành Hội CCB xã Vĩnh thành Khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022


Đại hội, các đại biểu đã bầu 19 hội viên vào Ban chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu CCB huyện nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin và ảnh: Thái Sơn-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1