ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Thành thông báo triệu tập thí sinh đã trúng tuyển vòng 1, dự thi vòng 2 đối với ông (bà) có tên tại Thông báo số 17/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 07/8/2023 

Hình thức và thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch viên chức huyện Yên Thành như sau: 

1. Hình thức tổ chức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn

Thí sinh chọn đề thi ngẫu nhiên và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của đề thi để đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người tham gia tuyển dụng viên chức huyện Yên Thành. Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút cho mỗi thí sinh (trước khi Phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

 2.1. Thời gian:

1.1. Từ 14 giờ 00 ngày 14/8/2023: Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng phỏng vấn; nội quy, quy chế phỏng vấn tiếp nhận, tuyển dụng tại địa điểm phỏng vấn.

1.2. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch:

- 02 ngày (ngày 15,16/8/2023), bắt đầu từ 07 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2023;

- Buổi sáng Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2.2. Địa điểm:  

Trường THCS Phan Đăng Lưu; Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

PHÒNG NỘI VỤ

 
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 20-11-2023
1