ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải, UBND huyện Yên Thành ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"

(Ảnh minh họa - sưu tầm trên internet)

    Theo đó để thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2023, các đơn vị thành viên Ban ATGT huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

    1. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT huyện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

    2. Nghiên cứu, tham mưu, góp ý cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành v giao thông vận tải.

    3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điếm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép; ngăn ngừa.

    4. Tập trung chỉ đạo huy động lực lượng giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện. Thường xuyên kim tra, phát hiện, giải tỏa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; duy trì kết quả giải tỏa, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

    5. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chun kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

    6. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với t chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đi hành vi chấp hành pháp luật làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyn trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

    7. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đạo đức công vụ v bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, s liệu người chết, bị thương do tai nạn giao thông), tài chính.

    8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông./.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 1-12-2023
1