ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hội thảo Chuyển đổi số huyện Yên Thành năm 2023
Sáng ngày 27/3, huyện Yên Thành tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. Về dự có đồng chí Lê Bá Hùng – Giám đốc Sở  Thông tin và Truyền thông;  cán bộ chuyên môn phòng Chuyển đổi số Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo VNPT Nghệ An. Về phía huyện Yên Thành có đồng chí Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch văn xã và công chức phụ trách Chuyển đổi số UBND các xã, thị trấn cùng  đại diện lãnh đạo Bưu điện và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện. 
Anh-tin-bai

Quang cảnh hội thảo và đại biểu về dự

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Danh Truyền – PCT UBND huyện đặt vấn đề tại hội thảo

 

Các đại biểu về dự đã được tiếp thu các nội dung, chương trình và giải pháp cùng song hành với chính quyền huyện, chính quyền xã trong thực hiện chuyên đề số; trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số tại huyện Yên Thành; Thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số huyện Yên Thành năm 2023.

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai
Cán bộ chuyên môn phòng Chuyển đổi số Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số chuyên đề tại hội thảo

 

Theo đó huyện Yên Thành đã đề ra các mục tiêu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin CNTT trong các hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

 

Anh-tin-bai
Đồng chí Lê Bá Hùng – Giám đốc Sở  Thông tin và Truyền thông nêu một số nhiệm vụ trọng tâm để huyện Yên Thành thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả cao

 

Các phòng, ngành chuyên môn rà soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; phối hợp với các sở ngành xây dựng và hoàn thiện các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền số trên địa bàn huyện. Nâng cao kiến thức, kỷ năng sử dụng các dịch vụ tiện ích số, hỗ trợ người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo các  đại biểu về dự đã tập trung thảo luận, nêu lên một số khó khăn trước mắt, qua đó có hướng khắc phục để thực hiện công tác huyển đổi số đạt kết quả cao.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1