ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thi đua cao điểm “Hướng về cơ sở, phủ xanh Tài khoản định danh điện tử” phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Thành
Toàn huyện Yên Thành phát động tháng 6/2023 là tháng cao điểm “Hướng về cơ sở, phủ xanh tài khoản định danh điện tử” phục vụ lợi ích chính đáng của người dân.

          Mọi người dân tích cực hưởng ứng và vì lợi ích của chính mình trong thực hiện các giao dịch hãy nhanh chóng đến Công an nơi gần nhất để đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Anh-tin-bai
 

(Ảnh tư liệu Công an huyện)

Theo đó để thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tăng cường thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn toàn huyện; Bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thành lập các tổ thu nhận căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 2 lưu động đến tận xã, thôn, xóm để thu nhận căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 2. Huyện đoàn chủ trì, phối hợp Công an huyện tổ chức các hoạt động tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên, người dân về các nội dung liên quan đến triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, đặc biệt là cách thức cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Tổ chức phát động phong trào thi đua “Đoàn thanh niên hướng về cơ sở, phủ xanh tài khoản định danh điện tử”; quyết tâm hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử xong trước ngày 25/06/2023./.

Phòng Văn hóa - Thông tin

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1