ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong việc thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Thành.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành vừa ban hành văn bản số 1148/UBND-TC triển khai ứng dụng eTax Mobile, rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện

Ảnh sưu tâm - Minh họa

T

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó, đặt ra mục tiêu cơ bản đến năm 2025 “có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”, ngành thuế đã triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) cung cấp dịch vụ dành cho người nộp thuế là cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời thực hiện rà soát chuẩn dữ liệu về mã số thuế cá nhân chuẩn bị cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/HQ14 để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg (Đề án 06).

Việc đưa ứng dụng eTax Mobile vào hoạt động không chỉ hỗ trợ tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách nhà nước và cung cấp các tiện ích tốt nhất cho người nộp thuế mà còn là một bước tiến có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan Thuế, của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung. Trên ứng dụng eTax Mobile, nghĩa vụ thuế của cá nhân được tích hợp để có thể tra cứu, nộp thuế điện tử với giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại và có thể kết nối trực tiếp 24/7 với cơ quan Thuế.

Theo đó để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu về thuế và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế và triển khai ứng dụng nộp thuế điện tử trên thiết bị di động eTax moblie. Chủ tịch UBND huyện Yên Thành yêu cầu các đơn vị: Tăng cường công tác tuyên truyền, công khai thông tin đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức về các tiện ích và chức năng của ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile); kết xuất dữ liệu mã định danh cá nhân, căn cước công dân phục vụ cho việc rà soát và chuẩn hóa mã số thuế cá nhân nhằm động bộ dữ liệu về thuế và và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế; Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, ngành thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile; các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn hướng dẫn nộp thuế điện tử cho hộ, gia đình, cá nhân khi tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn…

Tải toàn văn nội dung văn bản tại đây

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1