ĐĂNG NHẬP  
image banner
HUYỆN ỦY

1.  Thường trực Huyện ủy  

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quý Linh

Bí thư Huyện ủy

0912.626686

2

Trần Thị Bình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0914.445.237

3

Phan Văn Tuyên

Phó Bí thư Huyện ủy

0913.310.792

 

2.  Ban thường vụ Huyện ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quý Linh

Bí thư Huyện ủy

0912.636686

2

Trần Thị Bình

Phó Bí thưThường trực Huyện ủy

0914.445.237

3

Phan Văn Tuyên

Phó Bí thư Huyện ủy -

Chủ tịch UBND huyện

0913.310.792

4

Thái Sơn

Trưởng ban Tuyên giáo

0919546366

5

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.090.558

6

Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.127.542

7

Nguyễn Trọng Dũng

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

0982.230.828

8

Nguyễn Danh Tuệ

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0984.279.118

9

Vũ Anh Thế Phó Chủ tịch HĐND huyện 0982.206.906

10

Nguyễn Công Chúc

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0916630117

11

Trần Văn Đường Bí thư Đảng ủy Thị trấn 0988.080.443

12

Đồng Sỹ Hoan

Trưởng BCH Quân sự huyện 0973.024.080

13

Ngô Sỹ Hà             

Trưởng Công an huyện

0912.701.333

 

3. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN THÀNH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

Nguyễn Quý Linh

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND

 

2

Trần Thị Bình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

3

Phan Văn Tuyên

PBT, Chủ tịch UBND huyện

 

4

Nguyễn Thanh Hà

TV, Phó chủ tịch UBND huyện (kt)

 

5

Nguyễn Danh Tuệ

TV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 

6

Nguyễn Trọng Dũng

TV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

7

Thái Sơn

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị

 

8

Nguyễn Công Chúc

TV, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

9

Ngô Sỹ Hà

TV, Trưởng Công an Huyện

 

10

Đồng Sỹ Hoan

TV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

11

Hoàng Danh Truyền

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

12

Vũ Anh Thế

TV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

13

Trần Văn Đường

TV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Yên Thành

 

14

Nguyễn Văn Dương

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

15

Nguyễn Thị Hòa

HUV, CT Hội Phụ nữ huyện

 

16

Nguyễn Sỹ Chương

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân

 

17

Phạm Thị Huyền Trang

HUV, Bí thư Huyện Đoàn

 

18

Phan Thanh Cao

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng

 

19

Phan Thị An

HUV, Trưởng phòng Lao động- TBXH

 

20

Đặng Thị Dung

HUV, Trưởng phòng Tài chính - KH

 

21

Trần Xuân Tĩnh

HUV, Trưởng phòng Giáo dục &ĐT

 

22

Nguyễn Văn Thuận

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

 

23

Phạm Xuân Tuyết

HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

 

24

Trần Văn Giang

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT

 

25

Lê Văn Hồng

HUV, Trưởng Phòng NN &PT NT

 

26

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch MTTQ huyện

 

27

Thái Hữu An

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

 

28

Nguyễn Thị Vân

Chánh thanh tra UBND huyện

 

29

Nguyễn Văn Sáng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

30

Phạm Văn Giang

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 

31

Đặng Kim Sơn

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

 

32

Phan Thị Tuyết

Trưởng phòng Y tế huyện

 

33

Nguyễn Thị Kim Anh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

34

Nguyễn Đức Hồng

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

35

Vũ Thị Thu Hà

Phó trưởng ban Tuyên giáo

 

36

Trần Duy Liêm

Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Tân Thành

 

37

Thái Văn Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Thành

 

38

Nguyễn Văn Đề

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Long Thành

 


BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 2-6-2023
1