ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và bàn 10 nội dung quan trọng
Ngày 15/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân và  cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 

Anh-tin-bai

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An – UV BTV, PCT UBND tỉnh; đồng chí Lê Đình Lý – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Bá Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin, truyền thông cùng đại diện  các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo huyện có các đồng chí Trần Thị Bình - PBT Thường trực Huyện ủy; Phan Văn Tuyên – PBT, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

 

Hội nghị đã thông qua và cho ý kiến 10 nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây Đảng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; Phân loại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Huyện ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy năm 2023; Báo cáo việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán; Báo cáo kết quả khắc phục những những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII); Kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát quý IV/2022; Bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyến.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Sáng – Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo báo cáo cong tác xây dựng Đảng năm 2022.

 

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt sự quan tâm của cấp trên, Yên Thành tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có 10 kết quả nổi bật trên  các lĩnh vực. 26/26 chỉ tiêu phát triển KTXH đạt và vượt kế hoạch; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt 10,01%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59 triệu đồng/năm, tăng 7 triệu đồng/người so với năm 2021; Thu ngân sách ước đạt 807,89 tỷ đồng, vượt hơn 2 lần kế hoạch đề ra, tăng 38,33% so với thực hiện năm 2021.

Dự kiến đến hết năm 2022 có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về phong trào xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch, kế hoạch, thu hút đầu tư được tổ chức thực hiện tốt. Văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; Quốc phòng - An ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.v.v.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Thị Bình – Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thành thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Tuy vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; Diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu chưa đạt kế hoạch. Nợ thuế vẫn còn cao, tập trung vào các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, xây dựng, thương mại, hộ kinh doanh vận tải, tiền thuê đất của một số tổ chức, cá nhân. Tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở một số xã và giải ngân một số dự án khởi công mới chậm. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án gặp nhiều khó khăn. Công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tại một số xã hiệu quả chưa cao. Tình trạng điện yếu, đường dây điện không an toàn tại một số xã chưa khắc phục xong. Công tác quản lý đất đai tại một số xã chưa chặt chẽ, còn xảy ra vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Tiến độ cấp GCNQSD đất tồn đọng lần đầu còn chậm, chưa đạt kế hoạch tỉnh giao. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chậm; cơ sở vật chất ở một số trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện xuống cấp cần được cải tạo, sửa chữa. Chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; chất lượng một số cơ sở hành nghề y dược còn hạn chế. Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo, trộm cắp tài sản... tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Công tác cải cách hành chính trên một số lĩnh vực chuyển biến chưa rõ nét; việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số đơn vị, đặc biệt ở cấp cơ sở còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc. Công tác tuyên truyền phổ biến GDPL chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Một số vụ việc liên quan đến kiến nghị, đơn thư của công dân giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm, đặc biệt là cấp cơ sở, một số đồng chí đứng đầu chính quyền cấp cấp xã chưa quan tâm, quyết liệt trong giải quyết đơn thư, có tư tưởng đùn đẩy lên cấp trên.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức việc nghiên cứu, học tập, triển khai xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng hiệu quả chưa cao, chưa quyết liệt. Công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bầu trưởng xóm (khối) nhiệm kỳ 2022 – 2025 chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra; tỷ lệ xóm trưởng là đảng viên còn thấp. Một số Đảng bộ chưa kết nạp được đảng viên mới, việc thực hiện Đề án 01 - ĐA/TU còn gặp nhiều khó khăn. Một số cấp uỷ đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nên còn biểu hiện xem nhẹ; chưa phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời.v.v.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Bùi Thanh An – UV BTV, PCT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Bùi Thanh An – UV BTV, PCT UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ huyện ủy Yên Thành trong việc kiểm điểm cuối năm, đồng thời phân tích những nguyên nhân, tồn tại và đưa ra một số giải pháp để huyện Yên Thành tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QPAN đề ra trong năm 2023

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành   

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1