ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành triển khai phương án sáp nhập xã giai đoạn 1 từ 2023-2025
Thực hiện Kết luận,  các Công văn, Kế hoạch chỉ đạo của Bộ chính trị, Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An về việc chuẩn bị tốt cho việc sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn, sáng ngày 17/3,  BTV Huyện ủy Yên Thành đã có buổi làm việc với các xã thuộc diện dự kiến sáp nhập xã, thị trấn giai đoạn 1 từ 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Quý Linh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Tuyên- Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đồng chủ trì cuộc họp.

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự hội nghị

 

 Theo dự thảo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Yên Thành, trong giai đoạn 1 huyện Yên Thành có 7  đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 70% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; đơn vị hành chính cấp xã có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên  dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ( sửa đổi, bổ sung năm 2022). 

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng phong Nội vụ trình bày kế hoạch sát nhập xã giai đoạn 1

Cụ thể : dự kiến sáp nhập 12 đơn vị hành chính thành 6 đơn vị hành chính, gồm: sáp nhập xã Công Thành và Khánh Thành thành xã Vân Tụ, trước mắt lấy trụ sở UBND xã Công Thành làm  trung tâm  hành chính của xã. Sáp nhập xã Minh Thành và Đại Thành thành xã Minh Thành, lấy trụ sở UBND xã Minh Thành làm  trung tâm hành chính của xã. Thành lập xã Liên Thành trên cơ sở sáp nhập xã Liên Thành và Lý Thành, lấy trụ sở UBND xã Liên Thành làm  trung tâm hành chính của xã. Thành lập xã Phú Thành trên cơ sở sáp nhập xã Phú Thành và Hồng Thành, lấy trụ sở UBND xã Hồng Thành làm  trung tâm hành chính của xã. Thành lập xã Đông Thành trên cơ sở sáp nhập Hợp Thành và Nhân Thành, trước mắt lấy trụ sở UBND xã Nhân  Thành làm  trung tâm hành chính của xã. Thành lập thị trấn Hoa thành trên cơ sở sáp nhập thị Trấn Yên Thành và xã  Hoa Thành, lấy trụ sở UBND thị trấn Yên Thành làm  trung tâm hành chính của thị trấn. 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu về dự đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, bàn bạc  và đồng tình, thống nhất cao về chủ trương, tên gọi các đơn vị hành chính, đảm bảo được cả yếu tố lịch sử và phù hợp với định hướng phát triển vùng và lộ trình đã đề ra. BTV Huyện ủy Yên Thành cũng đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể cũng như các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân, để phương án sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai một cách kịp thời, có hiệu quả./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 12-5-2023
1