ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 2/2023
Sáng ngày 28/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy; PBT Thường trực các xã, thị trấn; Báo cáo viên Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đại biểu về dự

 

Tại hội nghị, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã triển khai Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Triển khai Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh – Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Triển khai Chỉ thị số 20 – CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình mới.

Các đại biểu về dự cũng được nghe tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiện vụ đối ngoại năm 2023.

Anh-tin-bai

Đồng chí Thái Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác báo cáo viên

Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với đội ngũ báo cáo viên đó là: Tập trung tuyên truyền  “ Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3); kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)… Tập trung tuyên truyền xây dựng dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chăm sóc lúa và cây màu vụ xuân, phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi. Bên cạnh đó tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cấp ủy năm 2023, đồng thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số vấn đề, giúp cấp ủy đảng thực hiện tốt hơn trong việc triển khai đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Năm 2023 là giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng cấp cơ sở, vì thế các tổ chức chức đảng cần rà soát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội một cách sát đúng gắn với chú trọng công tác phát triển đảng viên; phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.v.v.

 

Anh-tin-bai

Dịp này, Huyện ủy Yên Thành đã trao Bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An cho Đảng ủy xã Tiến Thành và đồng chí Hoàng Danh Truyền - Ủy viên BTV – PCT UBND huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác khoa giáo về  đảm bảo VS ATTP năm 2022.

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1