ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chi bộ Hòn Nen, xã Mã Thành chú trọng công tác phát triển đảng viên
Xóm Hòn Nen (xã Mã Thành) hiện có 255 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu, toàn xóm được chia làm 13 tổ liên gia hoạt động có hiệu quả. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban công tác Mặt trận, xóm Hòn Nen đã đạt được nhiều kết quả phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; diện mạo của xóm đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Nổi bật năm 2022, chi bộ xóm đã tập trung cho công tác phát triển đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ xóm Hòn Nen xã Mã Thành

Mặc dầu, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của xóm có bước phát triển, phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo người dân ủng hộ, nhưng những năm qua, công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên mới luôn gặp khó khăn. Đồng chí Phó Bí thư chi bộ xóm chia sẻ: “Xóm Hòn Nen là một xóm đông dân của xã Mã Thành, người dân nơi đây đoàn kết, chịu thương, chịu khó, luôn thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động. Tuy nhiên, ở đây lâu nay công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, đã hơn 10 năm qua chi bộ chưa kếp nạp thêm được đảng viên nào; hiện nay, chi bộ có 6 đảng viên, các đảng viên trong chi bộ hầu hết đã cao tuổi, sức chiến đấu đã giảm”. Lý do lâu nay, không kết nạp được đảng viên, đồng chí Phó Bí thư chia sẻ thêm: “Không phải chi bộ không quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, kỳ sinh hoạt nào cũng đề cập tới vấn đề này, nhưng khó khăn là không có nguồn, phần lớn thanh niên trong xóm đi làm ăn xa, số ở nhà thì còn lo làm kinh tế, hoặc trình độ văn hóa thấp, việc tham gia sinh hoạt các đoàn thể ít hấp dẫn với họ nên dẫn đến khó chọn nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng” 

Để giải quyết tình trạng này, chi bộ xóm Hòn Nen đã tích cực chỉ đạo các đảng viên tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng của Đảng cho tất cả các quần chúng tích cực ở từng cụm liên gia; giao trách nhiệm cho các chi hội, chi đoàn bồi dưỡng các hội viên, đoàn viên giới thiệu nguồn cho chi bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và  chi bộ xóm, các tổ chức chính trị – xã hội của xóm đã quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng, truyền thống vẻ vang của Đảng cho hội viên, đoàn viên, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, từ đó kịp phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng.

Với những cách làm đó, chi bộ xóm Hòn Nen đã từng bước tháo được những nút thắt trong công tác phát triển đảng. Trong năm 2022, chi bộ Hòn Nen đã cử 3 quần chúng Phan Thị Hà (SN 1978), Phan Thị Công (SN 1979) và Nguyễn Thị Vui (SN 1990) đi học lớp cảm tình Đảng.…Cuối năm 2022, chi bộ đã làm lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 đồng chí, tăng số lượng đảng viên của chi bộ lên 09 đồng chí.

 Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Mã Thành tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội rà soát lập danh sách cụ thể quần chúng điển hình để tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng có mong muốn, nguyện vọng, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1