ĐĂNG NHẬP  
image banner
Huyện ủy Yên Thành giao ban cụm các xã, thị trân
Sáng ngày 22/3, Ban Thường vụ  Huyện ủy Yên Thành tổ chức họp giao ban tại 13 cụm các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Toàn cảnh buổi giao ban tại cụm số 1 do đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì

 Tại cụm số 1, đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban với bí thư đảng uỷ các xã. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện,  lãnh đạo các phòng ban cấp huyện và Thường vụ Đảng ủy các xã Hùng Thành - Phúc Thành và Đồng Thành.  Trong quý 1 năm 2023, 3 xã nói trên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định, tổng thu ngân sách trong quý được triển khai có hiệu quả; tổng diện tích gieo trồng đạt trên 1.200 ha lúa vụ xuân và  trồng mới trên 100ha cây lâm nghiệp. Công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới nâng cao  tiếp tục được duy trì. 279 lô đất giao trái thẩm quyền đã được quản lý. Các lĩnh vực về văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị, công tác  tổ chức, cán bộ, đặc biệt là chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới.

 Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, qua đó đã có nhiều ý kiến  liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội; phản ánh nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời đề nghị huyện nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ một số thôn nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông xuống cấp, hỗ trợ sửa chữa một số công trình hạ tầng bị hư hỏng. Đại diện các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã trả lời làm rõ ý kiến của đại biểu nêu.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Quý Linh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong quý 2 các Đảng bộ cần đề ra các nhiệm vụ bằng chương trình hành động cụ thể từng tháng để thực hiện đạt tiến độ mà Nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết cấp cơ sở đã đề ra; thực hiện đúng các quy định, rà soát bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội bảo đảm thực chất, sát với tình hình thực tiễn và mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương.   

Anh-tin-bai

Tại cụm số 2 gồm các xã   Bảo Thành, Khánh Thành và Sơn Thành có đồng chí Trần Thị Bình- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong BTB, BCH Đảng bộ huyện.

Tại buổi giao ban cụm số 2, các đại biểu về dự đã được nghe Bí thư Đảng ủy các xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, VHXH, QPAN, công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm 2023. Nhìn chung trong quý 1 các địa phương trong cụm đã tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, khép kín diện tích gieo trồng lúa, phòng chống dịch bệnh, tổ chức rà soát nhân khẩu lao động chuẩn bị cho việc giao chỉ tiêu ngân sách năm 2023. Tập trung tuyên truyền, thực hiện các tiêu chí của xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng tới xã NTM kiểu mẫu tiêu biểu. Tiếp tục triển khai làm đường bê tông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên các nhà  văn hóa, bê tông hóa mương kẹp đường phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất trường học… Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức sôi nổi các hoạt động mừng Đảng -  mừng Xuân, khoa yến đầu năm cũng như các ngày lễ lớn của đất nước. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tổ chức tiễn  các thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu quân số. Rà soát công dân chưa làm thẻ CCCD, tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, ra mắt mô hình “ xã sạch về ma túy” “ Mô hình Camera an ninh”.v.v.  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, trong đó kết nạp đảng viên mới  đạt chỉ tiêu đề ra…

Anh-tin-bai

Đảng ủy xã Sơn Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý 1

Các đại biểu về dự cũng đã tập trung thảo luân, đóng góp nhiều ý kiến, thực hiện có hiệu quả  phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm, trước mắt tập trung  tăng cường chỉ đạo sản xuất, phát động toàn dân xây dựng,  hoàn thiện các chỉ tiêu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu năm 2023 xã Bảo Thành đạt xã NTM nâng cao, năm 2024 xã Khánh Thành đạt xã NTM nâng cao.

Anh-tin-bai

Tại cụm số 3 gồm các xã Nam Thành, Trung Thành và Liên Thành, đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc giao ban. Cùng dự có các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện phụ trách điểm chỉ đạo.

Các đại biểu về dự đã được nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy  3 xã thuộc cụm số 3 báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ,  giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tuy  còn gặp  những khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân 3 xã trong cụm có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng được chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy xã Nam Thành báo cáo kết quả  xây dựng NTM nâng cao trong thời gian vừa qua của địa phương

Các xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân theo đúng lịch thời vụ; đẩy nhanh ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; Chú trọng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; Công tác thu ngân sách đảm bảo đúng luật, khai thác tối đa các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Chú trọng công tác cải cách hành  chính và chuyển đổi số. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Phong trào văn hoá, văn nghệ, TD-TT được phát động rộng rãi, không ngừng đáp ứng và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.v..v Nổi bật tại xã Nam Thành, 3 tháng đầu năm đã chỉ đạo gieo cấy 262,12 ha lúa vụ xuân; làm đường bê tông xóm Hợp Thành; hoàn thiện đưa vào sử dụng sân vận động xã; nâng cấp, tu sửa trường Mầm non; xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng, kênh mương các xóm…từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Thu ngân sách quý 1 đạt hơn 9 tỳ đồng. Đẩy mạnh thực hiện việc cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và nhân dân.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện giải trình một số kiến nghị đề xuất từ cơ sở, đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo,  trong đó  tập trung ưu tiên cho phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng xã NTM nâng cao

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của 3 xã, đồng chí  Phan Văn Tuyên- Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trao đổi để cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho từng địa phương và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 12-5-2023
1