ĐĂNG NHẬP  
image banner
Huyện ủy Yên Thành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 5/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức hội nghi triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên. Về dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

 

Các đại biểu về dự

 

Tại hội nghị, hơn 170 đại biểu là Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, cán bộ công tác văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn và Đảng ủy khối cơ quan, Chi bộ khối cơ quan, trường học trực thuộc Huyện ủy đã tiếp thu Đề án số 07 – ĐA/HU ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đảng viên, công tác phát triển đảng viên, công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Đồng thời thông qua những quan điểm, mục tiêu, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tiếp theo, đồng thời xác định phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đặt vấn đề tại hội nghị

 

Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, viên chức, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng đặc thù, khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường Huyện ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh -  Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai các nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

Tập trung xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chú trọng bám sát thực tế cơ sở, kịp thời tuyên truyền, gương sáng đảng viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa trong tổ chức đảng.

Dịp này Huyện ủy Yên Thành cũng đã tổ chức tập huấn công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo Quy chế của Ban tổ chức Trung ương. 

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1