ĐĂNG NHẬP  
image banner
Huyện ủy Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 3023
Chiều ngày 26/12, Huyện ủy Yên Thành tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 3023. Về dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Thị Bình- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện. Các Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, UV BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt sự quan tâm của cấp trên, huyện Yên Thành tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát... Ban hành, sửa đổi nhiều quy định về công tác cán bộ; làm tốt điều động, luân chuyển cán bộ, thay thế kịp thời một số cán bộ chủ chốt cơ sở có năng lực hạn chế; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức cấp xã; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031… đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.  

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Thị Bình- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tóm tắng công tác xây dựng Đảng năm 2022

Kinh tế duy trì với tốc độ phát triển khá; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tất cả 26/26 chỉ tiêu phát triển KTXH đạt và vượt kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 10,01%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59 triệu đồng/năm, tăng 7 tr.đ/người so với năm 2021; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu ngân sách đạt kết quả cao, ước đạt 807,89 tỷ đồng, vượt hơn 2 lần kế hoạch đề ra, tăng 38,33% so với thực hiện năm 2021.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, dự kiến đến hết năm 2022 có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về phong trào xây dựng nông thôn mới. Công tác thu hút được nhiều dự án trọng điểm, vốn thu hút lớn như dự án Nhà máy may An Hưng 2 tại xã Thọ Thành, Nhà máy sản xuất giày da tại xã Bắc Thành, nhà máy giày tại xã Long Thành và Tăng Thành, các Khu đô thị tại Thị trấn và các xã trên địa bàn huyện.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch covid - 19 được thực hiện tốt.  Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động từ thiện, Tết vì người nghèo năm 2022, với số tiền ủng hộ trên 10,6 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Đảng, hành chính Nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực; chuyển đổi số được đẩy mạnh; kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thái độ, trách nhiệm của CBCC, viên chức có nhiều chuyển biến tốt.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong năm 2023

Quốc phòng - An ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác phòng chống thiên tai chủ động, kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt.  Xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2022, Đảng bộ huyện Yên Thành có 16/79 đơn vị được xếp loại HTXSNV, trong đó suy tôn 8 đơn vị được xếp loại HTXSNV tiêu biểu; Có 62/79 đơn vị được xếp loại HTTNV và  1 đơn vị xếp loại  hoàn thành nhiệm vụ.

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ huyện Yên Thành đã đạt được, đồng thời đề ra một số giáp để thực hiện có hiệu quả trong năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện  khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đè ra

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Tại hội nghị, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua công tác thi đua khen thưởng: Trao chiến sỹ thi đua toàn quốc cho đồng chí Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện. Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí  Nguyễn Đại Quang- Phó phòng Nội vụ. Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 5 cá nhân và trao tặng giấy khen của Bí thư huyện ủy cho 21 tập thể,  14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1