ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới
Với sự lãnh đạo sâu sát của  cấp ủy Đảng, quản lý điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó vai trò công tác Mặt trận đóng vai trò chủ chốt và nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua ở huyện Yên Thành kinh tế - xã hội liên tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Toàn cảnh Thị trấn Yên Thành

 

Đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực vận động Nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước. Kết quả có 1.550 đợt tuyên truyền với hơn 30.000 người tham gia và 572 câu khẩu hiệu, trên 794 lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã.

Uỷ ban MTTQ VN các cấp huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký thực hiện 316 mô hình trên các lĩnh vực, cụ thể: Kinh tế 118 mô hình, Văn hoá xã hội 85 mô hình, Quốc phòng – An ninh 35 mô hình, hệ thống chính trị 78 mô hình. Các mô hình triển khai đã tạo được sự lan toả trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng huyện nhà xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

 

Anh-tin-bai

Nhiều mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất đưa lại hiệu quả cao

 

Duy trì đăng tải, tuyên truyền kịp thời các hoạt động của MTTQ các cấp trên Facebook của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và  xã. Năm 2022, các hoạt động Mặt trận các cấp luôn được cập nhật trên trang facebook của từng địa phương, với hơn 500 lượt tin, bài, hơn 5000 lượt tương tác với trang Fanpage của MTTQ tỉnh, hơn 800 người tương tác thường xuyên với trang Fanpage của MTTQ tỉnh, bình quân hơn 100 lượt tương tác mỗi ngày.

Trong năm, nhân dân toàn huyện đã đóng góp được số tiền gần 181 tỷ đồng, hiến 14.593 m2 đất, tham gia đóng góp 21.232 ngày công và nhiều sự đóng góp khác. Có 281 hộ nghèo được được giúp đỡ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, có 123 mô hình mới giúp nhau giảm nghèo bền vững, giúp được 372 hộ thoát nghèo.  Phát động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đường cây dân vận” gắn với các tiêu chí

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Anh-tin-bai

Phong trào làm GTNT ở xã Xuân Thành

Anh-tin-bai

Lương giáo đoàn kết xây dựng quê hương

Đến nay, “Đường cây dân vận” do Mặt trận phát động đã trồng được khoảng 42 km với các loại cây như cây sao đen, bằng lăng… Mô hình đường điện chiếu sáng  có 400km với tổng giá trị 17 tỷ đồng.  Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã ban hành triển khai hướng dẫn các xã đăng ký về đích Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, dự kiến các xã Đồng Thành, Xuân Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Nhân Thành, Bắc Thành, Tiến Thành sẽ lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao; các xã Tăng Thành, Sơn Thành sẽ lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng NTM kiểu mẫu.  Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết: Cấp huyện vận động được gần 1,2 tỷ đồng, cấp xã vận động gần 1,7 tỷ đồng. Năm 2022, huyện hỗ trợ làm mới nhà đại đoàn kết cho 21 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 555 triệu đồng; cấp xã hỗ trợ xây mới 52 nhà, sửa chữa 26 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 735 triệu đồng.

 

Anh-tin-bai

Lãnh đạo UBND huyện và MTTTQ huyện trao quà cho người nghèo xã Thọ Thành

 

Cấp huyện hỗ trợ 39 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 8 triệu đồng chăn nuôi bò phát triển kinh tế với số tiền là 312 triệu đồng.             Những kết quả đã đạt được của UBMTTQ huyện Yên Thành đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, vượt qua khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng khu dân cư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Anh-tin-bai

ANTT trên địa bàn được giữ vững

 

Tuy vậy, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giữa MTTQ và các tổ chức thành viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Bên cạnh đó vẫn còn có 1 số khó khăn vướng mắc. Việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hiệu quả chưa cao. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng hiệu quả chưa cao; công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với Nhân dân có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ  trong tình hình mới, việc thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hình thức tập hợp nhân dân được coi là nhân tố hàng đầu trong hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu, giúp mỗi đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả thiết thực của từng cuộc vận động. Đồng thời tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong các hoạt động, phong trào tại địa phương./.

                                                                                 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1