ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Sáng ngày 8/3, huyện Yên Thành đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Toàn cảnh hội nghị

 

Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơ địa có tổng diện tích tự nhiên gần 55 ngàn ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 24 ngàn 500 ha, phân bổ tại 29/39 xã, thị trấn; đến nay tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,78%. Thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư, huyện đã xây dựng Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 23/03/2018 được quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy, UBND các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và PCCCR trên địa bàn toàn huyện.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác PCCCR tại xã Sơn Thành

 

Nhờ đó nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đâu cơ quan, tổ chức, địa phương ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, huyện còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; kiện toàn, củng cố cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp; bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về lâm nghiệp, khắc phục sự chồng chéo, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi. Theo đó các ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp trong công tác tiếp nhận tin báo, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và quản lý lâm sản, bảo vệ động vật hoang dã.

 

Anh-tin-bai

Lực lượng ĐVTN với công tác chăm sóc bảo vệ rừng

 

Trong 05 năm qua, toàn huyện đã tổ chức 1.225 lượt tuần tra, kiểm tra rừng và đã phát hiện xử lý 43 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp, tịch thu 28,393 mét khối gỗ, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 205 triệu đồng. Trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 25,63 ha rừng thông vào keo. Huyện có 3 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác với diện tích 34,72 ha. Công tác giao đất, giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư được quan tâm nhằm ổn định lâu dài để phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng diện tích trồng rừng tập trung lên 10 ngàn 400 ha. Năm 2022, giá trị sản xuất lâm nghiệp và các mặt hàng lâm sản theo giá so sánh ước đạt 184,3 tỷ đồng.

 

Anh-tin-bai

Trồng rừng ở xã Kim Thành

 

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Yên Thành đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện các chính sách về lâm nghiệp gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng bộ giữa quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh, chiến lược phát triển lam nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan. Định hướng các trụ cột chủ yếu về phát triển ngành lâm nghiệp ở địa phương gắn với phát triển nền kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; giải quyết dứt ddieermcasc tồn tại, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, tổ chức, địa phương đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Dương – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Dịp này huyện Yên Thành cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể và nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện  Chỉ thị số 13 – CT/TW của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017-2022

 Trung tâm VHTT&TT Yên Thành  

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1